ประชาสังคมอาเซียน ออกแถลงการณ์ อำนาจนิยม ระบบทหาร กับวิกฤตโควิด 19 ความท้าทายต่อภารกิจร่วมกัน

กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม และปัจเจกบุคคลในภูมิภาคอาเซียน ได้ออก แถลงการณ์ร่วม มหกรรมภาคประชาสังคมและประชาชนอาเซียน 2021 เรื่อง อำนาจนิยม ระบบทหาร กับวิกฤตโควิด 19: ความท้าทายต่อภารกิจร่วมกันของภาคประชาชน

Read More

‘สสส.’เรียกร้องนายกฯ 6 ข้อ เร่งปฏิรูปตำรวจให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ทำจดหมายเปิดผนึก กรณี การซ้อมทรมานผู้ต้องหาจนเสียชีวิต ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำเนาถึง ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเนื้อหาดังนี้

Read More

สป.ยธ.ยัน’ลุงพล’มีสิทธิร้องกมธ.ยุติธรรม สภาเพื่อตรวจสอบผู้รับผิดชอบทำผิดหรือไม่

เมื่อวันที่13 มิ.ย.2564 สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) แถลงการณ์ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบการสอบสวนคดีการกล่าวหานายไชย์พล วิภา “พราก” น้องชมพู่ เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายว่า ได้มีการปฏิบัติมิชอบในการ

Read More

สปยธ.ยื่นกมธ.ฯขอให้แก้ไขพ.ร.บ.กฎอัยการศึก ป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

ที่รัฐสภา เมื่อวันที่  25    มีนาคม 2564    พันตำรวจเอก วิรุตม์  ศิริสวัสดิบุตร      เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)  ยื่นหนังสือถึง นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม            

Read More

สสส.จี้นายกฯปฏิรูปตำรวจตามข้อเสนอของ’มีชัย-วิชา’โดยเร่งด่วนทันที

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ( สสส.) โดยนายนิกร วีสเพ็ญ  ประธานกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ออกจดหมายเปิดผนึก ถึง พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เรื่อง   การปฏิรูปตำรวจตามความต้องการของประชาชนโดยเร่งด่วน ทันที

Read More

สป.ยธ.จี้นายกฯฟันหัวหน้าตร.ทุจริตต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนัน เร่งปฏิรูปตร.

เมื่อวันที่30ธ.ค.2563 สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง  ขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาหัวหน้าตำรวจระดับต่างๆ ทุจริตต่อหน้าที่  หรือมีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันและอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่

Read More

สป.ยธ.ยื่นสภาผู้แทนฯปฏิรูปการออก’หมายเรียก-หมายจับ’ต้องผ่านอัยการกันผู้บริสุทธิ์เป็นแพะ

ที่รัฐสภา วันที่ 26 พ.ย. 2563 – ผศ. ร.ต.อ. ดร. วิเชียร  ตันศิริคงคล   ประธานสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) และนายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ กรรมการสป.ยธ. ยื่นหนังสือผ่าน นายอดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  ประธานคณะอนุกรรมาธิการการยุติธรรม

Read More

สป.ยธ.ยื่น’วิชา’ให้บี้นายกฯนำร่างพรบ.ตำรวจฉบับ’มีชัย’-ร่างพรบ.แก้ป.วิอาญาเข้าสภาฯ

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 23 ก.ย. 2563 สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  (สป.ยธ.)นำโดย พันตำรวจเอก วิรุตม์  ศิริสวัสดิบุตร  เลขาธิการสป.ยธ. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิชา  มหาคุณ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เรื่อง  “           ขอให้นำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ อาญา

Read More

วางยาปฏิรูป!สป.ยธ.ชำแหละร่างพรบ.ตำรวจฉบับตร.ขัดรธน.จี้นำชุด’มีชัย’เข้าสู่สภาโดยเร็ว

มื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) เรื่อง        คัดค้านร่าง พ.ร.บ. ปฏิรูปตำรวจฉบับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและขอให้นำฉบับนายมีชัย  ฤชุพันธ์ เสนอต่อสภาเพื่อการปฏิรูป แก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของตำรวจผู้ใหญ่ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตำรวจผู้น้อยและประชาชน มีเนื้อหาดังนี้

Read More

สป.ยธ.จี้นายกฯสั่งตร.ผู้ร่วมขบวนการล้มคดี’บอส’ออกจากราชการไว้ก่อน-บี้อสส.สั่งพักราชการ’อัยการช.’

อวันที่ 14 ก.ย. 25663 สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)  ออกแถลงการณ์ คดีบอส อยู่วิทยา (ฉบับที่ ๒) เรื่อง  ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งให้ตำรวจผู้ร่วมขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จในคดี นายวรยุทธ  อยู่วิทยา “ออกจากราชการไว้ก่อน”  ระหว่างการดำเนินคดีอาญาและวินัยร้ายแรง มีรายละเอียดดังนี้

Read More