สป.ยธ.จี้นายกฯฟันหัวหน้าตร.ทุจริตต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนัน เร่งปฏิรูปตร.

สป.ยธ.จี้นายกฯฟันหัวหน้าตร.ทุจริตต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนัน เร่งปฏิรูปตร.

 

เมื่อวันที่30ธ.ค.2563 สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง  ขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาหัวหน้าตำรวจระดับต่างๆ ทุจริตต่อหน้าที่  หรือมีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันและอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่

 

โดยแถลงการณ์มีเนื้อหาดังนี้ ตามที่นายแพทย์อภิรัต  กตัญญูตานนท์  สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ออกประกาศเมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๖๓  แจ้งเตือนประชาชนผู้เข้าไปเล่นการพนันในบ่อนเขต อ.เมือง จังหวัดระยอง และ ต.พัทยา จังหวัดชลบุรี  ให้รีบกักตัวและไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด  เนื่องจากได้สอบสวนโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อจากบ่อนการพนันทั้งสองแห่งจำนวนมาก  ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั้งจังหวัดระยองและทั่วประเทศมากมาย สร้างความเสียหายต่อชาติและประชาชนอย่างร้ายแรงเหลือคณานับ และต่อมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้จับบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ สน.ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานครอีกนั้น

 

เป็นรู้กันดีในหมู่ประชาชนและตำรวจผู้น้อยตลอดมาว่า  บ่อนการพนันและแหล่งอบายมุขทุกแห่งในประเทศไทย  เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็ด้วยการสนับสนุนรู้เห็นเป็นใจของตำรวจผู้ใหญ่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับต่างๆ ด้วยกันทั้งสิ้น  ตั้งแต่หัวหน้าสถานี ผู้บังคับการ ผู้บัญชาการ และแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบางยุคสมัย  ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาสังคมด้านต่างๆ ขึ้นมากมาย  ซึ่งหลังการยึดอำนาจ  หัวหน้า คสช.ได้ออกคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๘ ให้ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมด้วย  ทำให้กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอหลายแห่ง  ได้ดำเนินการจับกุมเองในหลายพื้นที่ที่ตำรวจไม่ดำเนินการ

 

หลังการจับกุม  ผู้บังคับบัญชาของตำรวจก็จะใช้วิธีสั่งให้ผู้รับผิดชอบระดับต่างๆ ไปปฏิบัติราชการ ศปก.ตร.จังหวัด หรือ ตร.ภาคกันมากมาย  แต่สุดท้าย ไม่เคยปรากฏว่ามีตำรวจคนใดถูกดำเนินคดีอาญาหรือลงโทษวินัยร้ายแรง ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเลย  ซึ่งสะท้อนว่า ผู้บังคับบัญชาตำรวจผู้รับผิดชอบไม่ได้มีความจริงใจในการสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา หรือลงโทษทางวินัยร้ายแรงต่อตำรวจผู้กระทำผิดแต่อย่างใด  ซ้ำยังเป็นพฤติการณ์ที่ส่อแสดงว่าบางคนรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำดังกล่าวอีกด้วย!

 

สป.ยธ.จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาแหล่งอบายมุขทุกประเภทที่ทำลายสังคมรวมทั้งเด็กและเยาวชนอย่างเด็ดขาด  โดยสั่งการไปยังหน่วยเกี่ยวข้องดังนี้

 

๑.  กรณีมีหน่วยอื่นไปจับบ่อนการพนัน  เครื่องจักรการพนัน(ตู้ม้า ตู้สล๊อต) หรือสถานบริการผิดกฎหมายในพื้นที่ใด  ให้ถือว่า ผบก. ผบช. รวมทั้งระดับรองฯ และ ผบก.ศูนย์สืบสวนผู้รับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง  ให้ ผบ.ตร. ออกคำสั่ง “สำรองราชการ” ทุกคนทันทีโดยให้ดำเนินการในกรณีการเปิดบ่อนจังหวัดระยอง  พัทยา จังหวัดชลบุรี และ สน.ทุ่งสองห้อง เป็นลำดับแรก

 

๒. สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการสืบสวนว่า บ่อนการพนันทั้งสามแห่งตามข้อ ๑. มีผู้ใดเป็นนายทุนหรือเจ้าของที่แท้จริง  มีความสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจผู้ใหญ่คนใด และระดับใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปัจจุบันและอดีตหรือไม่อย่างไร?   และเหตุใดจึงเปิดอยู่ได้โดยไม่ถูกตำรวจพื้นที่ในระดับสถานีและ บก.จับกุม หรือรายงานปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติให้หน่วยเหนือทราบเพื่อดำเนินการ?

 

๓. เร่งปฏิรูปตำรวจโดยนำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่คณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญโดยนายมีชัย  ฤชุพันธุ์  เป็นประธานเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เพื่อตราเป็นกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย  รวมทั้งแยกสายงานสอบสวนให้เป็นอิสระจากฝ่ายป้องกันอาชญากรรมและในเรื่องอื่นๆ ที่เสนอตามร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว.

สป.ยธ.

สป.ยธ.