ยำใหญ่!ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับ’แปลงสาร ปฏิลวง ถ่วงเวลา’

เมื่อวันที่ ๒๘  ก.ย. ๒๕๖๓  มีการเสวนาหัข้อ “ยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ยื้อปฏิรูป ตร. คนไทยยังรอไหวหรือไม่?” ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีเอกสารประกอบการเสวนา มีใจความดังนี้

Read More

เปิดเนื้อหาร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมป.วิอาญาเพิ่มอำนาจอัยการสั่งพนักงานสอบสวน

เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)

Read More

ระบบการสอบสวนคดีอาญาตามมาตรฐานสากล-ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง

เอกสารศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Studies) เรื่อง ระบบการสอบสวนคดีอาญาตามมาตรฐานสากล ของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) Police Watch ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่ ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง

Read More

การเข้าถึงความยุติธรรมในชั้นงานสอบสวน:กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท(FES)เป็นการศึกษาปัญหาของผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับการเข้าถึงความยุติธรรมในแง่มุมต่างๆ

Read More