การเข้าถึงความยุติธรรมในชั้นงานสอบสวน:กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง

การเข้าถึงความยุติธรรมในชั้นงานสอบสวน:กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง

“การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นงานสอบสวน กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง”

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท(FES)เป็นการศึกษาปัญหาของผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับการเข้าถึงความยุติธรรมในแง่มุมต่างๆเพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการทำงานของตำรวจที่ปฏิบัติต่อผู้หญิงผู้เสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิฯ เป็นผู้ที่หวังจะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการนำคนผิดมาลงโทษ ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาผู้หญิงในประเทศไทยทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติจำนวนมากต้องเผชิญชะตากรรมตามลำพัง ได้รับความเจ็บปวดทั้งกายและใจ เมื่อผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่ให้ความสนใจ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามตัวบทบัญญัติกฎหมาย แล้วยังให้ข้อมูลผิดๆต่อผู้หญิง ซึ่งผู้เขียนยังเขียนให้เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่โดยไม่มีความรู้ทางกฎหมาย ไม่รู้หน้าที่ของตนอีกด้วย

การศึกษาดังกล่าวทำให้เห็นปัญหารูปธรรมหลายคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีข่มขืนกระทำชำเรา คดีอนาจาร ทำร้ายร่างกาย ล่อลวงค้าประเวณี กักขังหน่วงเหนี่ยว คดีโทรมหญิง พรากผู้เยาว์ คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง รวมไปถึงเด็กชายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพระสงฆ์ คดีพยายามฆ่า ความรุนแรงในครอบครัว จนตกเป็นจำเลยข้อหาฆ่าสามี ผู้ประสบเคราะห์กรรมเหล่านี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนของตำรวจยาก หลายครั้งเจ้าหน้าที่ทำให้เรื่องมันซับซ้อน ยุ่งยาก เนิ่นนาน เป็นภาระให้กับผู้เสียหาย จนถึงที่สุดผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายล่าถอยยอมจำนน ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล

เอกสารฉบับนี้นอกจากนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วยังเสนอแนวทางแก้ไขทั้งทางปฏิบัติ และทางกฎหมาย ต่อรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พนักงานสอบสวน ที่ตำรวจทุกคนควรอ่านอย่างยิ่ง โดยความต้องการของผู้เข้าร่วมในกระบวนการศึกษาชุดนี้ได้เสนอให้มีการปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังเสียที

ประเทศไทยซึ่งมีผู้หญิงเกินกึ่งหนึ่งในวัยต่างๆต้องการอยู่ในสังคมอย่างสงบ สันติ ปลอดภัย ไม่ต่างจากผู้ชาย พวกเธอต้องการการได้รับการคุ้มครองป้องกันความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อใดที่ประสบปัญหา ได้รับความเสียหายในชีวิตทรัพย์สิน ก็ต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจ หรือถ้าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ต้องการให้ตำรวจเข้ามาแทรกแซงจัดการให้ได้รับความเป็นธรรม ตามกฎหมาย และรวดเร็ว

หากผู้หญิงถูกละเมิดทางเพศ หรือได้รับความรุนแรงภายในครอบครัว พวกเธอก็ต้องการให้มีตำรวจหญิงเข้ามาดำเนินการรับเรื่องสืบสวนสอบสวนในขั้นต้นอย่างเข้าใจ เพื่อลดแรงเสียดทานจากการละเมิดสิทธิซ้ำซากจากกระบวนการสอบปากคำ หาข้อเท็จจริง ที่ตำรวจชายไม่เข้าใจว่าผู้หญิงที่ถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาแล้วทอดหนึ่ง ไม่มีผู้ใดต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐถือวิสาสะละเมิดสิทธิในความเป็นมนุษย์ของตนไปด้วย จึงเชิญชวนให้ทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจเอกสารชุดนี้ด้วยความไตร่ตรองเป็นพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสาร