ข่าว

การเข้าถึงความยุติธรรมของกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และกลุ่มหลากหลายทางเพศ – เรืองรวี พิชัยกุล

ความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก เยาวชน และกลุ่มหลากหลายทางเพศยังคงเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ผู้ที่รอดชีวิตจากความรุนแรงจำนวนมากมักไม่แจ้งความกับตำรวจ เนื่องจากกลัวผลกระทบที่ติดตามมา เช่น การตกเป็นข่าวและถูกตีตราจากสังคม ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ล่าช้า

Read More

เจาะลึกสัญญาอนุญาโตตุลาการ ไยจึงยอมเสียค่าโง่?-กมล กมลตระกูล            

ว่าด้วยเรื่องค่าโง่ ….รัฐบาลไทยต้องจ่ายค่าโง่ทุกคดี ไม่เคยมีคดีไหนเลยที่ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ มีคำชี้ขาดให้รัฐบาลชนะแม้แต่คดีเดียว แบบนี้จะเรียกว่าระบบนี้มีความเป็นกลางและยุติธรรมได้อย่างไร เช่น คดีดอนเมืองโทลล์เวย์ คลองด่าน โฮปเวลล์ สัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 ฯลฯ

Read More

กฎหมายการรื้อฟื้นคดีอาญาสร้างภาระการทวงคืนความยุติธรรม

ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศทั่วโลก จะมีจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับมาตรฐานของระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แม้ประเทศที่มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมก็เกิดความผิดพลาดขึ้นได้เช่นเดียวกัน การจับกุม คุมขัง ฟ้องดำเนินคดีและพิพากษาลงโทษคนบริสุทธิ์ หรือแม้กระทั้งที่ศาลการพิพากษายกฟ้องอาชญากร

Read More

การตรวจสอบถ่วงดุลการรวบรวมพยานหลักฐาน

พยานหลักฐานเป็นเรื่องสำคัญที่จะพิสูจน์ความจริงแห่งคดีและนำมาซึ่งคำพิพากษาของศาล แนวทางการปฏิรูประบบสอบสวนในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานตามแนวทางสากลของอารยประเทศมี 4 เรื่อง

Read More