ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : รื้อถอนโครงสร้าง-สร้างขึ้นใหม่ – ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

กระบวนการที่ศาลอาญาชั้นต้นมอบให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัยว่าจะอนุญาตให้ประกันตัว 8 แกนนำ กปปส.หรือไม่ ทำให้บรรดาแกนนำ กปปส.ต้องอยู่ในเรือนจำ 2 วัน 3 คืน ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะอนุญาตให้ประกันตัวพวกเขาทั้งหมด แต่การรอคอยอยู่ในเรือนจำ

Read More

หลักอำนาจนิติบัญญัติมอบอำนาจไม่ได้

หลักอำนาจนิติบัญญัติมอบอำนาจไม่ได้เป็นหลักการที่มีที่มาจากหลักการแบ่งแยกอำนาจ (Separation of Powers) โดยกำหนดห้ามมิให้ฝ่ายใดๆ ของรัฐบาล ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ มอบอำนาจอธิปไตยที่มีภายใต้รัฐธรรมนูญขอตนเองให้ฝ่ายอื่นๆ

Read More

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : กระบวนการสอบสวน-ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ   

   กระบวนการยุติธรรมชั้นต้นโดยเฉพาะในส่วนงานสอบสวนของตำรวจเป็นปัญหาใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างยิ่งกรณีที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาขาดความเที่ยงธรรม รากฐานของปัญหามีหลายประการ

Read More

กฎหมายการรื้อฟื้นคดีอาญาสร้างภาระการทวงคืนความยุติธรรม

ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศทั่วโลก จะมีจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับมาตรฐานของระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แม้ประเทศที่มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมก็เกิดความผิดพลาดขึ้นได้เช่นเดียวกัน

Read More

‘อัยการธนกฤต’ยกเหตุศาลยกฟ้องรถไฟชนรถนักเรียนที่บุรีรมย์เทียบรถไฟชนรถบัสทอดกฐิน

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2563 ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ โพสต์ความเห็น เรื่อง “กรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสทอดกฐินที่ฉะเชิงเทรา” มีใจความว่า

Read More

การปฏิรูประบบสอบสวนคดีอาญาตามมาตรฐานสากล

      หัวใจสำคัญของการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาคือ “การทำความจริงให้ปรากฏ” ดังนั้น ปรัชญาพื้นฐานในคดีอาญาทั้งระบบไต่สวนและระบบกล่าวหาคือหลักการ “ค้นหาความจริง” โดยระบบไต่สวนรัฐมีภาระหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อค้นหาความจริงแบบไม่มีการต่อสู้คดีระหว่างโจทก์และจำเลย ส่วนระบบกล่าวหานั้น

Read More

ข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำของไทยเร่งด่วนและกลไกของกฎหมายต่างประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมา คงไม่มีใครไม่ทราบถึงการยุติคดีหรือการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีลูกชายของบริษัทกระทิงแดง ดูเหมือนว่าคนในประเทศจะได้ตัดสินกันไปแล้วว่าเป็น การเป่าคดีหรือการโกงกฎหมาย และดูเหมือนว่าข้อครหาต่อกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำของไทยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

Read More

อย่าให้อายเชื้อโรค –  ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง

          ปัจจุบันนานาประเทศเผชิญความยากลำบากจากการ  ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อไวรัสทั่วโลกมีจำนวนเกินหนึ่งล้านคน เสียชีวิตหลายหมื่นคนไปแล้ว สำหรับประเทศไทยก็เช่นกัน การระบาดของไวรัส Covid-19

Read More

การเข้าถึงความยุติธรรมของกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และกลุ่มหลากหลายทางเพศ – เรืองรวี พิชัยกุล

ความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก เยาวชน และกลุ่มหลากหลายทางเพศยังคงเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ผู้ที่รอดชีวิตจากความรุนแรงจำนวนมากมักไม่แจ้งความกับตำรวจ เนื่องจากกลัวผลกระทบที่ติดตามมา เช่น การตกเป็นข่าวและถูกตีตราจากสังคม ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ล่าช้า

Read More

เจาะลึกสัญญาอนุญาโตตุลาการ ไยจึงยอมเสียค่าโง่?-กมล กมลตระกูล            

ว่าด้วยเรื่องค่าโง่ ….รัฐบาลไทยต้องจ่ายค่าโง่ทุกคดี ไม่เคยมีคดีไหนเลยที่ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ มีคำชี้ขาดให้รัฐบาลชนะแม้แต่คดีเดียว แบบนี้จะเรียกว่าระบบนี้มีความเป็นกลางและยุติธรรมได้อย่างไร เช่น คดีดอนเมืองโทลล์เวย์ คลองด่าน โฮปเวลล์ สัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 ฯลฯ

Read More