ข่าว

เจาะลึกสัญญาอนุญาโตตุลาการ ไยจึงยอมเสียค่าโง่?-กมล กมลตระกูล            

ว่าด้วยเรื่องค่าโง่ ….รัฐบาลไทยต้องจ่ายค่าโง่ทุกคดี ไม่เคยมีคดีไหนเลยที่ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ มีคำชี้ขาดให้รัฐบาลชนะแม้แต่คดีเดียว แบบนี้จะเรียกว่าระบบนี้มีความเป็นกลางและยุติธรรมได้อย่างไร เช่น คดีดอนเมืองโทลล์เวย์ คลองด่าน โฮปเวลล์ สัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 ฯลฯ

Read More

กฎหมายการรื้อฟื้นคดีอาญาสร้างภาระการทวงคืนความยุติธรรม

ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศทั่วโลก จะมีจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับมาตรฐานของระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แม้ประเทศที่มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมก็เกิดความผิดพลาดขึ้นได้เช่นเดียวกัน การจับกุม คุมขัง ฟ้องดำเนินคดีและพิพากษาลงโทษคนบริสุทธิ์ หรือแม้กระทั้งที่ศาลการพิพากษายกฟ้องอาชญากร

Read More

การตรวจสอบถ่วงดุลการรวบรวมพยานหลักฐาน

พยานหลักฐานเป็นเรื่องสำคัญที่จะพิสูจน์ความจริงแห่งคดีและนำมาซึ่งคำพิพากษาของศาล แนวทางการปฏิรูประบบสอบสวนในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานตามแนวทางสากลของอารยประเทศมี 4 เรื่อง

Read More