ไม่มีกฎหมายให้อำนาจ เจ้าหน้าที่จะละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนไม่ได้

ในยุคสมัย King John ละเมิดประเพณี Feudalism ในการเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและแนวทางอย่างไร้ขอบเขต มีการตรวจค้น จับกุมลงโทษ จำคุก กักขัง ทรมาน เนรเทศฯ บุคคลตามอำเภอใจ Barrons หรือชนชั้นขุนนางพยายามให้พระมหากษัตริย์ยอมรับกระบวนการทางกฎหมายและยังให้รับว่าพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย จนยอมตรา King John’s Magna Carta ในปี 1215

Read More

เขาไม่ใช่ตำรวจแล้ว! ‘ดร.สังศิต’ จัดหนัก คลิปตำรวจไทยบริการนักท่องเที่ยวจีน ทรยศต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2566 ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เพยแพร่บทความ เรื่อง เขาไม่ใช่ตำรวจแล้ว มีเนื้อหาดังนี้

Read More

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : รื้อถอนโครงสร้าง-สร้างขึ้นใหม่ – ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

กระบวนการที่ศาลอาญาชั้นต้นมอบให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัยว่าจะอนุญาตให้ประกันตัว 8 แกนนำ กปปส.หรือไม่ ทำให้บรรดาแกนนำ กปปส.ต้องอยู่ในเรือนจำ 2 วัน 3 คืน ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะอนุญาตให้ประกันตัวพวกเขาทั้งหมด แต่การรอคอยอยู่ในเรือนจำ

Read More

หลักอำนาจนิติบัญญัติมอบอำนาจไม่ได้

หลักอำนาจนิติบัญญัติมอบอำนาจไม่ได้เป็นหลักการที่มีที่มาจากหลักการแบ่งแยกอำนาจ (Separation of Powers) โดยกำหนดห้ามมิให้ฝ่ายใดๆ ของรัฐบาล ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ มอบอำนาจอธิปไตยที่มีภายใต้รัฐธรรมนูญขอตนเองให้ฝ่ายอื่นๆ

Read More

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : กระบวนการสอบสวน-ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ   

   กระบวนการยุติธรรมชั้นต้นโดยเฉพาะในส่วนงานสอบสวนของตำรวจเป็นปัญหาใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างยิ่งกรณีที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาขาดความเที่ยงธรรม รากฐานของปัญหามีหลายประการ

Read More

กฎหมายการรื้อฟื้นคดีอาญาสร้างภาระการทวงคืนความยุติธรรม

ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศทั่วโลก จะมีจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับมาตรฐานของระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แม้ประเทศที่มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมก็เกิดความผิดพลาดขึ้นได้เช่นเดียวกัน

Read More

‘อัยการธนกฤต’ยกเหตุศาลยกฟ้องรถไฟชนรถนักเรียนที่บุรีรมย์เทียบรถไฟชนรถบัสทอดกฐิน

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2563 ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ โพสต์ความเห็น เรื่อง “กรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสทอดกฐินที่ฉะเชิงเทรา” มีใจความว่า

Read More

การปฏิรูประบบสอบสวนคดีอาญาตามมาตรฐานสากล

      หัวใจสำคัญของการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาคือ “การทำความจริงให้ปรากฏ” ดังนั้น ปรัชญาพื้นฐานในคดีอาญาทั้งระบบไต่สวนและระบบกล่าวหาคือหลักการ “ค้นหาความจริง” โดยระบบไต่สวนรัฐมีภาระหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อค้นหาความจริงแบบไม่มีการต่อสู้คดีระหว่างโจทก์และจำเลย ส่วนระบบกล่าวหานั้น

Read More

ข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำของไทยเร่งด่วนและกลไกของกฎหมายต่างประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมา คงไม่มีใครไม่ทราบถึงการยุติคดีหรือการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีลูกชายของบริษัทกระทิงแดง ดูเหมือนว่าคนในประเทศจะได้ตัดสินกันไปแล้วว่าเป็น การเป่าคดีหรือการโกงกฎหมาย และดูเหมือนว่าข้อครหาต่อกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำของไทยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

Read More

อย่าให้อายเชื้อโรค –  ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง

          ปัจจุบันนานาประเทศเผชิญความยากลำบากจากการ  ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อไวรัสทั่วโลกมีจำนวนเกินหนึ่งล้านคน เสียชีวิตหลายหมื่นคนไปแล้ว สำหรับประเทศไทยก็เช่นกัน การระบาดของไวรัส Covid-19

Read More