‘ตำรวจกับสิทธิมนุษยชน’หนังสือที่เปิดโปงตำรวจกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกินขอบเขตไม่เข้าใจสิทธิเสรีภาพของประชาชน

หน่วยงานรัฐทุกแห่งจะสามารถลดสถิติความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ ลดการถูกวิพากษ์ วิจารณ์ลงได้  หากยอมติดอาวุธทางความคิดสร้างสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกคนในทุกระดับซึมซับการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามหลักการสากล มีความรอบคอบ ไม่ผิดพลาด จริงจังกับการให้ความเป็นธรรม ไม่ใช้ความรุนแรงตามอำเภอใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบราษฎร หรือทำให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับความเดือดร้อน 

Read More