หลักการสากลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา-ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง

หลักการสากลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา-ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง

ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง จ.สุพรรณบุรี บรรยายในหัวข้อ “หลักการสากลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” International Principles in Criminal Justice System ในการสัมมนา “สังคายนากระบวนการยุติธรรมอาญา”Explicate the criminal justice system เมื่อวันที่ 5ก.ย.2563
โดยInnocence International Thailand ร่วมกับสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มูลนิธิธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย (AGF) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (CPG) จัดงานเสวนา “สังคายนากระบวนการยุติธรรม” – “คืนความยุติธรรมให้ผู้บริสุทธิ์ “ณ True Icon Hall.(7 Floor) Icon Siam Bangkok