‘คดีน้องชมพู่’ ชุลมุนวุ่นวายเพราะการสอบสวนและการฟ้องคดีวิปริตผิดกฎหมาย ๒

ความผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” นั้น เจตนาในการกระทำของผู้กระทำก็เพื่อให้ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำนั้นถึงแก่ความตาย  ส่วนความผิดฐาน “ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ที่ใด เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตาย”

Read More

‘คดีน้องชมพู่’ สับสนวุ่นวายเพราะการสอบสวนและการฟ้องคดีวิปริตผิดกฎหมาย (ตอนที่ 1)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นโจทก์ฟ้องนายไชย์พล  หรือพล วิภา (จำเลยที่ 1) ต่อศาลจังหวัดมุกดาหารในความผิดอาญาฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” และพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา

Read More

บันทึกภาพเสียงการควบคุม แจ้งอัยการ นายอำเภอและกรมการปกครองทราบ ต้องทำทุกกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐ ‘คุมตัว’ ประชาชน

หลัง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 ก.พ.2566 ได้มีเจ้าพนักงานของรัฐหลายฝ่ายที่ใช้อำนาจทั้งตาม ป.วิ อาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจค้น จับกุม และควบคุมตัวประชาชนตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ ยังไม่เข้าใจชัดแจ้งว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องนี้

Read More

กสม.ชงแก้กม.ให้สธ.เป็นหน่วยงานกลางตรวจพิสูจน์ศพ ประกันความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 15 กันยายน 2565 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แถลงว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

Read More

พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองยื่น’มีชัย’ขวางร่างพรบ.สอบสวนคดีอาญา พิลึก!ให้ฝ่ายปกครองส่งพยานหลักฐานให้ตำรวจชี้ขาดโวยจำกัดช่องทางถ่วงดุลขัดรธน.-ป.วิอาญา

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2563 ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผอ.ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ได้ทำหนังสือเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …ถึง ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ….และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ….ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานฯ มีเนื้อหาดังนี้

Read More