การปฏิรูประบบสอบสวนคดีอาญาตามมาตรฐานสากล

      หัวใจสำคัญของการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาคือ “การทำความจริงให้ปรากฏ” ดังนั้น ปรัชญาพื้นฐานในคดีอาญาทั้งระบบไต่สวนและระบบกล่าวหาคือหลักการ “ค้นหาความจริง” โดยระบบไต่สวนรัฐมีภาระหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อค้นหาความจริงแบบไม่มีการต่อสู้คดีระหว่างโจทก์และจำเลย ส่วนระบบกล่าวหานั้น

Read More

หลักการสากลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา-ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง

ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง จ.สุพรรณบุรี บรรยายในหัวข้อ “หลักการสากลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” International Principles in Criminal Justice System

Read More

นักวิชาการกฎหมายรุมสับกระบวนการยุติธรรมไทยสุดเน่าเกินเยียวยายัดข้อหาแบบมักง่ายจี้รัฐเร่งปฏิรูปงานสอบสวน

เมื่อวันที่ 5ก.ย.2563 Innocence International Thailand ร่วมกับสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มูลนิธิธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย (AGF) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (CPG)  จัดงานเสวนา “สังคายนากระบวนการยุติธรรม”

Read More