‘การปกปิด’ ‘ไม่เปิดเผยพยานหลักฐาน’  เป็น ‘การสอบสวนที่ผิดกฎหมาย’ อัยการไม่มีอำนาจฟ้องคดี

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ป.วิ.แพ่ง) เป็นกฎหมายที่บัญญัติวางหลักเกณฑ์  ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งในศาล ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผู้พิพากษา คู่ความ ทนายความ บุคคลที่มีส่วนได้-เสียหรือเกี่ยวข้องกับคดีความทั้งหลาย ตลอดจนบุคคลที่ต้องใช้สิทธิทางศาลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการนั้น

Read More

วงสัมมนา ยันป.วิ อาญาไทยไม่มีปัญหา แต่อัยการสั่งฟ้องตาม’นิยายสอบสวน’ของตร. ชำแหละการเก็บพยานหลักฐานไร้การตรวจสอบ

สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดี สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม จัดสัมนาวิชาการ เรื่อง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีปัญหา หรือ “ความเข้าใจและการบังคับใช้ไม่ถูกต้อง”

Read More

‘อัยการไทย ‘ไม่ใช่ ‘ไปรษณีย์’ ต้องทำหน้าที่ ‘ค้นหาความจริง’ เพื่อความยุติธรรม

อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมไทย ในชั้นสอบสวน ได้ ออกทะเล มุ่งหน้าสู่ มหาสมุทร จนอยู่ในสภาพ สุดวิกฤต!

Read More