‘วิชา’ฟันธงปฏิรูปตำรวจต้องแยกงานสอบสวนออกจากสตช.เหมือนทั่วโลกไม่ใช่เอาคนจับมาสอบสวนด้วย

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ชั้น 1) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ‘วิกฤติกระบวนการยุติธรรมไทย ปัญหาแท้จริงอยู่ตรงไหน?’

Read More

การปฏิรูประบบสอบสวนคดีอาญาตามมาตรฐานสากล

      หัวใจสำคัญของการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาคือ “การทำความจริงให้ปรากฏ” ดังนั้น ปรัชญาพื้นฐานในคดีอาญาทั้งระบบไต่สวนและระบบกล่าวหาคือหลักการ “ค้นหาความจริง” โดยระบบไต่สวนรัฐมีภาระหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อค้นหาความจริงแบบไม่มีการต่อสู้คดีระหว่างโจทก์และจำเลย ส่วนระบบกล่าวหานั้น

Read More

เทปเสวนา ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล ตอน 2

เทป เสวนา “ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล” จัดโดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) Police Watch

Read More

เทปเสวนา ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล ตอน 1

เทป เสวนา “ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล” จัดโดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) Police Watch ร่วมกับสภาทนายความ

Read More