เทปเสวนา ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล ตอน 2

เทปเสวนา ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล ตอน 2

เทป เสวนา “ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล” จัดโดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) Police Watch ร่วมกับสภาทนายความ เมื่อวันที่ 15พ.ย.2561 นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต ตอน2