เทปเสวนา ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล ตอน 1

เทปเสวนา ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล ตอน 1

เทป เสวนา “ปฏิรูประบบการดำเนินคดีอาญาตามมาตรฐานสากล” จัดโดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) Police Watch ร่วมกับสภาทนายความ  เมื่อวันที่ 15พ.ย.2561 นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต ตอน1