‘รมว.ยุติธรรม’สั่งยกเลิกบัตรป.ป.ส. 7,000 ราย เหตุไม่รายผลงานตามระเบียบ บางรายใช้ไม่เหมาะสม

‘รมว.ยุติธรรม’สั่งยกเลิกบัตรป.ป.ส. 7,000 ราย เหตุไม่รายผลงานตามระเบียบ บางรายใช้ไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีการยกเลิกบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.กว่า 7,000 รายว่า ตนได้รับรายงานจาก ป.ป.ส.ว่า เป็นการยกเลิกบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ของบุคคลที่ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงาน ในการใช้อำนาจตามบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเป็นการยกเลิกบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ของบุคคลที่ปรากฏผลการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ ในการใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ป.ป.ส.ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545 นอกจากนี้เป็นการยกเลิกบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.จากเหตุเกษียณอายุราชการ เสียชีวิต และไม่ต่ออายุบัตรเจ้าพนักงาน เกินกว่า 6 เดือน โยกย้าย พ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากการที่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธ.ค.2564 อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.จะเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการดำเนินคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ สำนักงาน ป.ป.ส.ได้เตรียมการสำหรับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ตามกฎหมายใหม่

“โดยเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ที่ยังคงมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด จะเป็นเป้าหมายที่จะพิจารณาร่วมกับต้นสังกัด เพื่อที่อบรมพัฒนาและแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ตามกฎหมายใหม่ต่อไป”นายสมศักดิ์