ไวรัสโควิด-19 ระบาด เพราะ ‘งานรักษากฎหมายของชาติ’ล้มเหลว

ไวรัสโควิด-19 ระบาด เพราะ ‘งานรักษากฎหมายของชาติ’ล้มเหลว

ยุติธรรมวิวัฒน์

                                    ไวรัสโควิด-19 ระบาด เพราะ ‘งานรักษากฎหมายของชาติ’ล้มเหลว

     

                                                                                    พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

 

            ปัญหาของชาติบ้านเมืองและประชาชนคนไทยในขณะนี้คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการ “เอาชีวิดรอด” และ “ไม่ป่วยไข้ปางตาย” จากเชื้อโรคร้ายไวรัสโควิดแบบชนิดที่เรียกว่า ลุ้นกันวันต่อวัน!

โดยมีรายได้จำนวนหนึ่งไปพร้อมกันเพื่อซื้อข้าวปลาอาหารให้ครอบครัวได้กินอิ่ม แม้ว่าจะไม่อร่อยลิ้นเท่าเดิมก็ตาม

ต่างจาก “คนที่เป็นข้าราชการ” ที่หลายหน่วยงานทุกระดับแม้ไม่ได้ไปทำงาน แต่ก็ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมกันทุกระดับอย่างสบายใจทุกคน!

ส่วนประชาชนผู้ไร้อำนาจและยากจนส่วนใหญ่ของชาติล้วนตกอยู่ในความทุกข์ระทมและหวั่นไหว แต่ละคนไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมาใช้ในการซื้ออาหารและจ่ายค่าเช่าบ้านจากการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้

ทุกคนล้วนยินดี พร้อมให้ความร่วมมือ หยุดทำงานตามที่รัฐบาลประกาศมาตรการ “นั่งนอนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ด้วยกันทั้งสิ้น หากพวกเขามีเงินใช้ มีอาหาร ใส่ปากท้องเข้าไปในแต่ละวันเหมือนเศรษฐีหรือคนที่เป็นข้าราชการ

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่เลวร้ายในครั้งนี้ ต้องยอมรับกันว่ามีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของตำรวจผู้ใหญ่ จากการ “ขายตำแหน่ง” และ “รับส่วยสินบน”

จนทำให้หลายคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีในเวลาเพียงไม่กี่ปีที่อยู่ในตำแหน่ง ที่ล้วนแต่วิ่งเต้นแก่งแย่งกันมา!

เพื่อที่แต่ละคนจะได้มีโอกาส “นั่งทับอำนาจ” ปล่อยให้อาชญากรร้ายฝ่าฝืนกฎหมายของชาติบ้านเมือง แลกกับส่วยสินบนสารพัดเรื่อง

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ “นายพลตำรวจผู้รับผิดชอบยศใหญ่” ในแต่ละระดับทุกยุคสมัยได้แต่ “นั่งหลับตา”

ปล่อยให้ “ขบวนการค้าแรงงานเถื่อน” ขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดทั้งสายพันธุ์ “อัลฟา” และ “เดลตา”   

รวมทั้งการเปิดบ่อนพนันและสถานบันเทิงผิดกฎหมาย แหล่งอบายมุขเลวร้ายที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และเชื้อโรคต่างๆ ขึ้นในสังคมมากมาย!

ประกอบกับโครงสร้างและกลไกระบบราชการแบบเผด็จการที่ รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เข้มข้นขึ้นหลังการปฏิวัติยึดอำนาจเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557

ได้ทำให้การสั่งราชการจากส่วนกลางแทบทุกเรื่องทุกปัญหา “แม้ว่าผู้มีอำนาจบางคนจะกระทำไปด้วยเจตนาดีและมีความบริสุทธิ์ใจ”

แต่ก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่จังหวัดและอำเภอแท้จริงแต่อย่างใด

ทุกจังหวัดและอำเภอในประเทศไทยถูก ทุกรัฐบาล ปล่อยให้อยู่ในสภาพ “ไร้เอกภาพการบังคับบัญชา” ต่อแทบทุกปัญหา

“ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอประเทศไทย” ไม่มีอำนาจสั่งราชการหน่วยงานใดหรือลงโทษทางวินัยข้าราชการผู้ทุจริตหรือบกพร่องต่อหน้าที่คนใดนอกสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้

ในการแก้ปัญหาต่างๆ แม้กระทั่ง “งานรักษากฎหมาย” ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตำรวจ

คนที่เรียกกันว่าเป็น “เจ้าเมือง” จึงทำได้แต่ “วิงวอนขอร้อง” ให้ผู้บังคับการและหัวหน้าสถานี หรือหัวหน้าหน่วยงานนี้หน่วยนั้นช่วยกันทำงาน ช่วยกันแก้ปัญหาให้ประชาชน

ซึ่งก็ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง ขึ้นอยู่กับความคิดและจิตสำนึกของหัวหน้าหน่วยงานนั้นว่าจะเห็นปัญหาและมีเจตนาต้องการขจัดความเดือดร้อนของประชาชนมากน้อยเพียงใด?

โครงสร้างระบบราชการที่ใหญ่โตโอ่อ่า การทำงานเต็มไปด้วยพิธีกรรมและพิธีการสารพัด ได้สร้างปัญหาและภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนคนไทยโดยไม่จำเป็นมากมาย 

ความฟุ่มเฟือยและสูญเสียเหล่านี้ต้องได้รับ “การปฏิรูปครั้งใหญ่” โดยไม่มีการเกรงใจใครหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป

หน่วยงานใดที่จัดตั้งขึ้นมาโดยไม่จำเป็น ไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าอะไร ต้องถูกยุบเลิกไปให้หมด!

สำหรับองค์กรตำรวจก็เช่น กองบัญชาการตำรวจภาค และหน่วยงานฝ่ายอำนวยการที่ “ไร้สาระ” อีกมากมาย

หน่วยงานตำรวจที่ไม่จำเป็นต่อประชาชนเหล่านี้ หากยุบไปได้ นอกจากจะทำให้รัฐประหยัดงบประมาณแต่ละปีเป็นจำนวนมากมหาศาล “นับหมี่นล้านบาท” ในแต่ละปีแล้ว

ซ้ำยังจะทำให้การทำงานของตำรวจผู้น้อยในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสถานีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหาของทุกจังหวัดได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ซึ่งการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่เช่นนี้ไม่มีใครทราบว่าจะต้องรอหรือใช้เวลาอีกนานเท่าใด และจะทำให้ผู้คนต้องบาดเจ็บล้มตายไปอีกมากน้อยเท่าใด?

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้รัฐบาลและ ส.ส.ก็สามารถใช้วิธี “ปรับลดงบประมาณปี 2565”  ของทุกหน่วยที่กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาของสภาลงให้ได้ 30 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย

หากหัวหน้าหน่วยงานราชการคนใดบอกว่าจะเกิดปัญหาเกิดความเสียหาย

ก็ให้มาชี้แจงว่า “มีความจำเป็นอย่างไรในการจัดตั้งหน่วยงานและกำหนดตำแหน่งเหล่านี้” ไว้

และถ้าหากไม่มีจะเกิดความเสียหายต่อชาติ รวมทั้งประชาชนอย่างที่อ้างจริงหรือไม่ และมีรายละเอียดอย่างไร?.              

ไวรัสโควิด
 

ทีมา: นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ :  ฉบับวันที่ 19 ก.ค. 2564