ด่านตรวจคืนชีพทั่วประเทศ ดีเดย์1เม.ย.นี้ ตร.อ้างต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

ด่านตรวจคืนชีพทั่วประเทศ ดีเดย์1เม.ย.นี้ ตร.อ้างต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2564 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ เปิดเผยว่า พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งไปเมื่อ 3 มี.ค.64 ให้ทุกพื้นที่รับทราบมาตรการของตร. ซึ่งให้มีการตั้งด่านได้ แต่ต้องมีความพร้อมตามมาตรฐานที่ ตร.กำหนด คือมีความโปร่งใส เป็นมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย และพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน

“สิ่งที่จะทำให้โปร่งใสได้คือ กล้องซีซีทีวีเคลื่อนไหวได้ ที่จะต้องมีประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตรวจ และด่านต่างๆ เช่น ด่านกวดขันวินัยจราจร ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ ด่านตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ด่านอาชญากรรม ฯลฯ จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ต้องมีป้ายที่มีมาตรฐาน และนำเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ ด่านเมา จากเดิมเคยมีปัญหาร้องเรียนต่างๆ ก็จัดให้มีกล้องบันทึกภาพแบบ เรียลไทม์ไว้ประจำจุด ที่มีการยืนยันผลด้วย ส่วนการจะตั้งจุดตรวจจะมีผู้ควบคุมกำกับดูแลคือผู้บังคับการในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้จะมีป้ายแสดงข้อความหากต้องการร้องเรียนได้ที่สายด่วน ตร. 1599 และเบอร์โทรศัพท์ผู้บังคับการ” รอง ผบ.ตร. กล่าว

ทั้งนี้ ทาง ผบ.ตร.ได้ให้ทำฐานข้อมูล TPCC (Traffic Police Checkpoint Control)เพื่อกำหนดจุดตั้งด่าน ลงรายชื่อผู้ปฏิบัติในด่านต่างๆ ลงในแผนที่ ซึ่งผู้บังคับบัญชา สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการตั้งจุดตรวจอยู่ในจุดใดบ้าง มีการซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการหรือไม่ ด่านทุกด่าน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการ ซึ่งจะต้องมีเหตุผลในการตั้งด่าน อาทิ บริเวณจุดตั้งด่านมีอาชญากรรมสูง มีเด็กแว้นซ์ เป็นทางผ่านขนยาเสพติด เป็นจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อย หรือมีสถานบริการอยู่จำนวนมาก ที่ต้องตั้งเพื่อป้องปราบผู้ที่เมาแล้วขับ ฯลฯ ยกเว้นกรณีเดียวที่ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการในกรณีฉุกเฉิน คือ การสกัดจับคนร้าย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้หลายสถานีมีความพร้อม มีการตั้งไปแล้วส่วนหนึ่ง ในเมืองใหญ่ๆ อาทิ จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา เมื่อมีความพร้อมแล้ว 1 เม.ย.นี้ เราก็อยากจะให้บังคับใช้กฎหมายเลย เนื่องจากใกล้ 7 วันอันตรายในช่วงสงกรานต์ สำหรับกทม.ยังไม่ได้ตั้งจริงจัง ซึ่งหากมีความพร้อมอาจจะเริ่ม 1 เม.ย. เช่นกัน

“สำหรับสาเหตุที่ต้องกลับมาตั้งด่านตรวจของตำรวจ เพราะเห็นว่าการไม่มีด่านเลย จะมีข้อเสียเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ มีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเมาและขับ การขับรถจักรยานยนต์ในเลนห้ามวิ่ง เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่น ปัญหาการไม่สวมหมวกกันน็อกเพิ่มมากขึ้น ปัญหายาเสพติด รวมไปถึงการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว หากไม่มีด่านสกัดต่างๆ ดังนั้น เรื่องด่านจึงมีความจำเป็น แต่ต้องทำให้รอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมที่จะถูกร้องเรียน และแก้ปัญหาให้ประชาชน อย่างไรก็ตาม ก่อนตั้งด่านต้องขออนุญาตผู้บังคับการ และผู้กำกับการเจ้าของพื้นที่ หากเกิดการทุจริต ผู้บังคับบัญชาที่อนุญาตต้องรับผิดชอบ” รองผบ.ตร. กล่าว