ซูเปอร์โพลเผยปชช.98%จี้นายกฯต้องเร่งปฏิรูปตำรวจเพื่อยับยั้งปัญหาซ้ำซากในอนาคต

ซูเปอร์โพลเผยปชช.98%จี้นายกฯต้องเร่งปฏิรูปตำรวจเพื่อยับยั้งปัญหาซ้ำซากในอนาคต

 

เมื่อวันที่16ม.ค.2564 ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง นายกฯ กับ งานตำรวจ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,675 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึง ปัญหาสำคัญ ที่ทำให้ ตำรวจและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ต้องเร่งแก้ไข พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 91.8 ระบุ ยาเสพติด เช่น เคนมผง ไอซ์ ยาบ้า ผงขาว ระบาดหนักในชุมชน สถาบันการศึกษา และ สถานบันเทิง รองลงมาคือ ร้อยละ 87.8 ระบุ บ่อนพนัน แหล่งแพร่ โควิด ทำลายความสุขประชาชนหมดโอกาสช่วงเทศกาลความสุข บั่นทอนเสาหลักของสังคม ต้นตออาชญากรรมอื่น ๆ ร้อยละ 87.3 ระบุ ขบวนการขน แรงงานผิดกฎหมาย ลักลอบเข้าเมือง ฟอกตัว ต้นตอแพร่โควิด ร้อยละ 86.1 ระบุ อาชญากรรม ออนไลน์ เช่น ล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ ล่อลวง คุกคาม พนันออนไลน์ มิจฉาชีพ ร้อยละ 85.3 ระบุ ค้ามนุษย์ ทั้งที่สมัครใจและไม่สมัครใจ แรงงานบังคับ เป็นต้น

เมื่อถามถึง การรับรู้ของประชาชนต่อ ปัญหาการทำงานของตำรวจ ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98.0 ระบุ มีหลายเรื่องเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ที่ทำให้ต้องเร่ง ปฏิรูปตำรวจ เช่น ร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ช่วยผู้ต้องหา ผู้มีฐานะร่ำรวย พ้นผิดคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ต้นตอความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม การแสวงหาผลประโยชน์จาก บ่อนพนัน ขบวนการฟอกตัว แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ยาเสพติด ฯลฯ ต้นตอการแพร่โควิด ทำประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อน ในขณะที่ ร้อยละ 2.0 ไม่ระบุ

ที่น่าพิจารณาคือ ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปตำรวจ ต้นตอและวิธีการแก้ไข พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.9 เคลือบแคลงสงสัย ตำรวจซื้อขายตำแหน่ง รับสินบน ทุจริตต่อหน้าที่ ร้อยละ 98.7 ระบุ นายกรัฐมนตรีควรหา ผู้นำหน่วยที่พร้อมร่วมมือ ปฏิรูปตำรวจ มาทำงาน ร้อยละ 98.3 ระบุ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปตำรวจ ร่วมปฏิบัติตามกฎหมาย เคร่งครัด ร้อยละ 95.8 ระบุ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จำเป็นต้องถือธงนำ ปฏิรูปตำรวจ

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.2 เชื่อมั่นต่อ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสามารถปฏิรูปตำรวจ สำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำ เสริมสร้างศรัทธาของประชาชนต่อตำรวจ ในขณะที่ร้อยละ 3.8 ไม่เชื่อมั่น นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 เห็นด้วยที่ ช่วงวิกฤตโควิด คือ จังหวะเวลาเหมาะสมของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งปฏิรูปตำรวจ เพื่อยับยั้ง ปัญหาซ้ำซาก ในอนาคต

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า “วิกฤตคือโอกาส” ที่ไม่ใช่โอกาสของตำรวจ แต่เป็นโอกาสของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาที่นอกจากมีผลงานทำให้เกิดการรับรู้ (Perception) ในหมู่ประชาชนว่า เคยเข้ามาบริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีและมีผลงานต่าง ๆ จำนวนมากแต่ยังเป็นผลงานในระดับการรับรู้ที่นายกรัฐมนตรีน่าจะใช้วิกฤตโควิด วิกฤตสังคมเวลานี้เป็นโอกาส “ปฏิรูปงานตำรวจ” กลายเป็นที่จดจำ (Remarkable) ของการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่รักของประชาชน ทำให้เสาหลักของชาติเป็นที่รักของประชาชนจากรุ่นสู่รุ่น มากกว่า ผลงานของนายกรัฐมนตรีในอดีตที่เข้ามาและก็ออกไปโดยมีผลงานที่อยู่ในระดับของการรับรู้และเข้าใจเท่านั้น ดังนั้น วิกฤตนี้คือโอกาส ของนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดความทรงจำที่ดีในหมู่ประชาชน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของกระแสการปฏิรูปตำรวจ เอแบคโพลเคยมีการสำรวจพบมาแล้วในปี พ.ศ.2550 โดยสอบถามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น ประชาชนผู้สัมผัสงานตำรวจระดับสถานีทั่วประเทศ 10 กองบัญชาการ ประชาชนทั่วไป กลุ่มนักวิชาการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และกลุ่มข้าราชการตำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนทั่วไปต้องการให้มีการปฏิรูปงานตำรวจ แต่เวลาผ่านมากว่า 10 ปี ตัวเลขล่าสุดอยู่ที่กว่าร้อยละ 90 ของประชาชนทั่วไปต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจ

“จึงสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างที่ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ผู้มีอำนาจรัฐน่าจะนำไปพิจารณาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่รักของประชาชน เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำและลดความเคลือบแคลงสงสัยว่า ทุจริตต่อหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยอื่น ๆ กระทรวงอื่นในหลายจังหวัดของประเทศทั้งเรื่องบ่อนพนัน แรงงานเถื่อน ยาเสพติด แหล่งมั่วสุม จนกลายเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่ ทำลายความสุขของประชาชนทั้งประเทศช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ดังนั้น นายกรัฐมนตรีขู่หรือปรามขบวนการเหล่านี้อย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอเพราะมันแค่หลบไม่ได้หมดไป นายกรัฐมนตรีจึงน่าจะถือธงนำปฏิรูปตำรวจตามที่ประชาชนไว้วางใจและเชื่อมั่นจากข้อมูลผลสำรวจครั้งนี้” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว