ก.อ.อ้างครม.ไม่ได้ให้ทบทวนแต่งตั้ง’เนตร-ปรเมศวร์’แต่ขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการขอโปรดเกล้าฯ

ก.อ.อ้างครม.ไม่ได้ให้ทบทวนแต่งตั้ง’เนตร-ปรเมศวร์’แต่ขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการขอโปรดเกล้าฯ

 

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ  วันที่11 ม.ค.2564 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เป็นประธานการประชุม ก.อ.วาระพิเศษ พิจารณาประเด็นที่มีหนังสือสอบถามจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการอัยการและอัยการอาวุโส ถึงนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เกี่ยวกับการผ่าน นายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด เป็นอัยการอาวุโส และการเลื่อน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี เป็นผู้ตรวจการอัยการ

 

ภายหลังการประชุม นายอรรถพล เปิดเผยว่า การประชุม ก.อ.นัดพิเศษวันนี้ ได้รับคำชี้แจงจากสำนักงาน ก.อ. คืออธิบดี ก.อ. ในฐานะเลขาที่ประชุมได้ชี้เเจงที่ประชุม ก.อ.ว่า ที่มีเสนอข่าวว่ามีการให้ทบทวนนั้นไม่จริง ที่ทางสำนักเลขาธิการ ครม. มีหนังสือมานั้น เพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการขอโปรดเกล้า นายเนตร นาคสุข และ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ในการชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น เป็นหน้าที่ของอัยการสูงสุด ซึ่งการประชุมนี้ อัยการสูงสุดที่เข้าร่วมประชุมด้วยได้บอกในที่ประชุมว่าเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรง ที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังกับทางเลขา ครม. ส่วนที่ถามว่าหนังสือ 2 ฉบับนั้นจะเปิดเผยให้ทราบได้หรือไม่ เรื่องนี้ทางเลขาฯ สำนักงาน ก.อ.บอกกลับมาว่าเป็นเอกสารลับ เเม้กระทั่ง ก.อ.ก็ทราบไม่ได้ ทาง ก.อ.จึงไม่ได้เห็นเอกสารจากสำนักงานเลขาฯ ครม.

 

ผู้สื่อข่าวถามว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจ ก.อ.ในส่วนนี้ควรมีอำนาจที่ต้องชี้แจงสำนักเลขา ครม.หรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ในที่ประชุมวันนี้ปรากฏข้อเท็จจริงไม่มีการพูดเรื่องมติ ก.อ.ในหนังสือดังกล่าว และอัยการสูงสุดยังได้ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นเพียงการขอข้อมูลเพิ่มเติม อัยการสูงสุดจึงบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านเองโดยตรง ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร ตนตอบไม่ได้ เพราะยังไม่เห็นหนังสือว่าจะเกี่ยวข้องกับ ก.อ.อย่างไร เพราะถ้าไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ก.อ. ทาง ก.อ.คงไม่เข้าไปก้าวล่วงในอำนาจของฝ่ายบริหารของอัยการ

 

เมื่อถามว่าเรื่องนี้มีผลกระทบกับการโยกย้ายอัยการท่านอื่นหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ไม่มีการพูดถึงหนังสือเกี่ยวกับการเสนอโปรดเกล้าเลย จึงไม่สามารถตอบได้

 

เมื่อถามประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องอำนาจหน้าที่ ในที่ประชุม ก.อ.มีใครโต้แย้งหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ไม่ ปล่อยให้ฝ่ายบริหารคือ อธิบดี ก.อ. และอัยการสูงสุด เป็นผู้ชี้แจงเท่านั้น เมื่อท่านชี้แจงแล้วทาง ก.อ. ก็ให้ดำเนินการตามที่ท่านต้องการ

 

ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส จากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดนายวิชา มหาคุณ นั้น นายอรรถพล กล่าวว่า มีการตั้งกรรมการสอบสวนชั้นต้นนายเนตรไปแล้ว ส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้พิจารณา

 

ถามต่อถึงการแต่งตั้งนายเนตร สามารถทำได้หรือไม่ ถ้าอยู่ระหว่างตรวจสอบ นายอรรถพล กล่าวว่า ระเบียบในเรื่องนี้ยังไม่ได้พิจารณากัน และหนังสือดังกล่าว ไม่ได้มีการส่งรายชื่อที่โปรดเกล้าฯคืนมาแต่อย่างใด จึงไม่ใช่เรื่องที่ ก.อ.จะพิจารณาเรื่องนี้ได้ ส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนนายเนตร ยังตอบไม่ได้ เพราะคณะกรรมการสอบสวนเป็นอีกชุด กำลังสอบสวนอยู่ โดยปกติใช้กรอบระยะเวลา 30 วัน แต่ตอนนี้ต่อมาสองครั้งแล้ว เหตุผลในการต่อไม่สามารถเปิดเผยได้

 

เมื่อถามในเรื่องความคืบหน้าคดีของนายปรเมศวร์  นายอรรถพล กล่าวว่า ทาง ก.อ.ไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเข้ามา เราจึงไม่สามารถรู้ได้เป็นทางการว่าเรื่องเป็นอย่างไร เรื่องที่ทาง ก.อ.จะไปเกี่ยวข้องเรื่องที่จะเสนอโปรดเกล้าฯ จากเลขาฯ ครม.มา ก็มีการชี้แจงจากอัยการสูงสุดว่าเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเดียว ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด ซึ่งก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดอะไรเลย กลับบอกเป็นความลับ ท่านก็ต้องรับผิดชอบกันไปเอง คงไม่ไปก้าวล่วง เดี๋ยวจะหาว่าเราไปแทรกแซง