‘สุวัฒน์’ให้การบ้านนายตำรวจอีก5ปีอยากให้องค์กรหน้าตาอย่างไร

‘สุวัฒน์’ให้การบ้านนายตำรวจอีก5ปีอยากให้องค์กรหน้าตาอย่างไร

 

ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต วันที่ 5 ต.ค.2563  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับ ผบช. รองผบช. และ ผบก.หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 179 นาย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและรับทราบแนวทาง บทบาทขององค์กรในปัจจุปันและอนาคต

โดยพล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ต้องการให้ผู้เข้าสัมมนาทุกคนช่วยกันคิด วางแผน (วาดภาพ) ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าอยากเห็นตำรวจองค์กรนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วเราจะเดินไปที่จุดนั้นได้อย่างไร ในแต่ละปีจะทำอะไรก่อนหลัง เพื่อให้เห็นความคืบหน้าในการขับเคลื่อนไปยังจุดที่อยากให้เป็น โดยให้เน้นให้ความสำคัญที่คน การพัฒนาคน การวางคนให้เหมาะกับงาน การเปลี่ยนแปลงที่จะต้องคำนึง 1.Strategy มียุทธศาสตร์ 2.Structure มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 3.System อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบบ้าง เช่น การนำเอกชนเข้ามาช่วยงานหรืออาจมีกลุ่มตำรวจมียศ ไม่มียศ ทำในบางส่วนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ชั้นยศ

 

4.Process อาจมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เช่น กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)  ที่เกิดใหม่ ที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่อง การแจ้งความที่เดิมพิจารณาด้านพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของเขตอำนาจ แต่ บช.สอท. ซึ่งเป็นมีการกระทำความผิดบนโซเชียล จะไม่มีพื้นที่ที่ชัดเจน ดังนั้น หากต้องปรับแก้อาจมีการให้มีการลงทะเบียน แสดงตัวตนในระบบ แล้วไปแจ้งความโดยได้รับคิวอาร์โค้ดที่ใดก็ได้

 

5.People กำลังพล คือ การพัฒนากำลังพลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกระบบ สามารถรองรับโลกปัจจุบัน อาจพิจารณามองตั้งแต่การคัดเลือกคน การฝึกอบรม พัฒนาทักษะ สมรรถนะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของสังคมและโลกในปัจจุบัน และ 6.Culture หรือวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตให้ได้

 

“สิ่งสำคัญคือ ตัวบุคคล น้ำหนักอยู่ที่คน ไม่ใช่โครงสร้างองค์กรเสมอไป ถ้าคนดี มีคุณสมบัติเหมาะกับระบบ ไม่ว่าเรื่องความคิดความสามารถ ถ้าใช้ตรงนี้ถูกงานก็ไปต่อได้ เราไม่สามารถทุบบ้านเก่า สร้างบ้านใหม่ เราไม่มีงบประมาณมากมายขนาดนั้น แล้วถ้าทุบบ้าน คนในบ้านจะไปอยู่ไหน ขอให้ทุกคนช่วยกัน โครงสร้างองค์กรเราอาจเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากแต่ระบบการบริหารจัดการจำเป็นที่จะต้องมีการปรับให้มีความเหมาะสม”พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าว

มีรายงานว่า การสัมมนาจัดให้มีแยกกลุ่มและระดมสมองเพื่อช่วยกันคิด วิเคราะห์ วางแผน หรือวาดภาพตำรวจในอนาคต พร้อมแนวทางที่จะให้ไปถึงตรงนั้นในแต่ละปี จะต้องทำอะไรบ้าง แล้วมีการสรุปนำเสนอในทุก ๆ สายงาน