ข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำของไทยเร่งด่วนและกลไกของกฎหมายต่างประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมา คงไม่มีใครไม่ทราบถึงการยุติคดีหรือการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีลูกชายของบริษัทกระทิงแดง ดูเหมือนว่าคนในประเทศจะได้ตัดสินกันไปแล้วว่าเป็น การเป่าคดีหรือการโกงกฎหมาย และดูเหมือนว่าข้อครหาต่อกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำของไทยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

Read More