การเข้าถึงความยุติธรรมในชั้นงานสอบสวน:กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิง

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท(FES)เป็นการศึกษาปัญหาของผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับการเข้าถึงความยุติธรรมในแง่มุมต่างๆ

Read More