แอมเนสตี้-ICJ ส่งข้อเสนอแนะถึงทางการไทย กังวลร่างพ.ร.บ.ป้องกันอุ้มหายไม่สอดคล้องสากล  

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2564 แอมเนสตี้ร่วมกับ ICJ ส่งข้อเสนอแนะถึงทางการไทยแสดงความกังวลต่อการแก้ไขและการตราพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหายที่มีความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กฎหมายดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการนำมาใช้ลงโทษอาชญากร

Read More

สภาฯโหวตรับหลักการ ร่างพรบ.ป้องกันอุ้มหาย ดึงภาคประชาชนนั่งกมธ.

ที่รัฐสภา วันที่ 16 ก.ย. 64 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สอง เป็นประธานการประชุม มีวาระลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …

Read More

‘ครอบครัวนีละไพจิตร-ญาติวีรชนฯ-แอมเนสตี้’บุกดีเอสไอทวงถาม’17 ปีทนายสมชาย’โดนอุ้มหาย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 มี.ค.2564ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ  นางอังคณา นีละไพจิตร ครอบครัวทนายสมชาย นีละไพจิตร นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 พร้อมญาติผู้สูญหายในประเทศไทย

Read More

วงเสวนาหวั่นแกนนำม็อบโดนอุ้ม!เร่งดันร่างพ.ร.บ.ป้องกันการอุ้มหายบังคับใช้ให้สำเร็จ

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  เวลา09.30 วันที่ 27 ก.ย. 2563  คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา“รัฐสภากับการพัฒนาระบบกฎหมายอำนวยความยุติธรรมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน”

Read More