ประชามติลวงและการที่รัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คือสาเหตุปัญหาทั้งหลายทั้งปวง

                สถานการณ์ความขัดแย้งของไทยในขณะนี้ ไม่มีใครรู้ว่า สุดท้ายจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างสันติโดยไม่มีการใช้กำลังเข้าต่อสู้ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องเสียชีวิตและเลือดเนื้อได้อย่างไร? 

Read More