วงสัมมนาชี้ระบบการสอบสวนไทยขาดการตรวจสอบจากภายนอกทั้งฝ่ายปกครองและอัยการเปิดช่องเกิดทุจริตยัดข้อหาประชาชน

 วงสัมมนาชี้กระบวนการยุติธรรมไทยมีปัญหาสำคัญที่สุดคือในชั้นการสอบสวน ขาดการตรวจสอบจากภายนอกทั้งโดยฝ่ายปกครองและพนักงานอัยการตามหลักสากลอย่างสิ้นเชิง  เปิดช่องโอกาสให้เกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบและทุจริต  ตำรวจสามารถ “สอบสวนทำลายพยานหลักฐาน” เพื่อล้มคดี  หรือสอบสวนสร้างพยานหลักฐานเท็จ “ยัดข้อหา” ประชาชนได้ง่าย คนยากจนจึงได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสอยู่ปัจจุบัน ประชาชนและตำรวจน้ำดีต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลง

Read More