นายกฯตั้งกก.พิจารณาร่างพรบ.ปฏิรูปตำรวจ2ฉบับ’มีชัย’นั่งประธานฯเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถกให้ได้ข้อยุติก่อนเร่งเสนอครม.

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 203/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ….

Read More