4ผู้ผ่านการสรรหาเป็นกสม.ยื่นสภาทนายช่วยหลังสนช.ตีตกชี้ปฏิบัติมิชอบจ่อร้องศาลเป็นบรรทัดฐาน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2561 ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พหลโยธิน นางสมศรี หาญอนันทสุข ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก 4 ผู้ผ่านการสรรหาเสนอชื่อเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

Read More