‘คดีน้องชมพู่’ ชุลมุนวุ่นวายเพราะการสอบสวนและการฟ้องคดีวิปริตผิดกฎหมาย ๒

ความผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” นั้น เจตนาในการกระทำของผู้กระทำก็เพื่อให้ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำนั้นถึงแก่ความตาย  ส่วนความผิดฐาน “ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ที่ใด เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตาย”

Read More