ทำไม สส.จึงขอนายกฯ ให้ช่วยตั้ง ผกก. ‘หัวหน้าพนักงานสอบสวน’ เป็นของตัวเอง

      ปัญหาใหญ่ในสังคมไทยที่ผู้มีอำนาจไม่อยากพูดถึงเพื่อแก้ไขหรือปฏิรูปกันอย่างจริงจังก็คือ  ความยุติธรรม มีทั้งความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีช่องว่างห่างกันมากมาย

Read More