ก.อ.อ้างครม.ไม่ได้ให้ทบทวนแต่งตั้ง’เนตร-ปรเมศวร์’แต่ขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการขอโปรดเกล้าฯ

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ  วันที่11 ม.ค.2564 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เป็นประธานการประชุม ก.อ.วาระพิเศษ พิจารณาประเด็นที่มีหนังสือสอบถามจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการอัยการและอัยการอาวุโส

Read More

ก.อ.เสียงข้างมากไม่เห็นชอบตั้งอนุกรรมการสอบดุลพินิจ’เนตร’สั่งคดี’บอส’

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ถ.แจ้งวัฒนะ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) และอดีตอัยการสูงสุด (อสส.) เป็นประธานการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 82/2563 โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ เรื่องการตั้งกรรมการสอบดุลพินิจ นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด กรณีสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ทายาทตระกูลธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดง คดีขับรถชนตำรวจสน.ทองหล่อ เสียชีวิต

Read More