‘ตำรวจ’ ข่มขู่ ‘อัยการ’ เพราะ ‘กระบวนการยุติธรรมไทยวิปริต’

                สถานการณ์ประเทศไทยในวันนี้ ไม่มีใครรู้แน่ว่าปัญหาความขัดแย้งหลักเชิงโครงสร้างทางการเมืองและสังคม จะพัฒนาไปและ จบลงอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จะเกิดขึ้นได้อย่างสันติ โดยที่ไม่มีประชาชนคนใดหรือใครต้องบาดเจ็บและล้มตายกันมากมายได้หรือไม่?

Read More