ผู้หญิงกับการทำหน้าที่ของตำรวจไทย- สมศรี หาญอนันทสุข

หากไม่เปล่งเสียงถึงความไม่เป็นธรรมของตำรวจที่มีต่อผู้หญิงไทยทั่วประเทศให้รัฐบาลที่มี คสช.หนุนนำได้ฟังเสียงครั้งนี้ เราคงจะไม่มีโอกาสพูดถึงได้ในรัฐบาลพลเรือนหรือไม่?

Read More