‘ครูเวร’ไม่ปลอดภัย เพราะตำรวจผู้ใหญ่ ‘รับส่วยอบายมุข’ แหล่งเพาะอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด

  เหตุการณ์ครูผู้หญิงโรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายซึ่งถูกจัดให้เข้าเวรรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินช่วงวันหยุด

Read More