ชำแหละ!ร่างกฎหมายป้องกันอุ้มฆ่า’ฉบับรัฐ’คุ้มครองประชาชนไม่ได้ ถ้าไม่มีสาระสำคัญให้’คว่ำ’เสียดีกว่า

​เมื่อ 25 กันยายน 2564 –  สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) ร่วมกับ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) และ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ร่วมเสวนา เรื่อง “กฎหมายป้องกันการอุ้มฆ่า

Read More

กฎหมายป้องกันการอุ้มฆ่าและกระทำทารุณฉบับครม. คุ้มครองประชาชนให้พ้นจาก’อาชญากรมีเครื่องแบบ’ไม่ได้     

   ช่วงนี้สภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติ รับหลักการ“ร่างกฎหมายป้องกันการทรมาณและการบังคับให้บุคคลสูญหาย” ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

Read More