วงการสีกากีระส่ำ!’นวยนิ่ม’แฉแก๊ง’มารขาว-มารดำ’จัดโผตร.ทำชั่วกับองค์กรสายบังคับบัญชาถูกทำลายผบ.ตร.แทบเป็นตัวตลกชี้มีคนคัดท้ายกล้าละเมิดรธน.จนฟ้าผ่าเปรี้ยง!

วงการสีกากีระส่ำ!’นวยนิ่ม’แฉแก๊ง’มารขาว-มารดำ’จัดโผตร.ทำชั่วกับองค์กรสายบังคับบัญชาถูกทำลายผบ.ตร.แทบเป็นตัวตลกชี้มีคนคัดท้ายกล้าละเมิดรธน.จนฟ้าผ่าเปรี้ยง!

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.2562 พลตำรวจโทอำนวย นิ่มมะโน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน หัวข้อ ปฏิรูปตำรวจ(ฉบับสงกรานต์) มีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

ปฏิรูปตำรวจ

(ฉบับสงกรานต์)

***************************

ความร้อนในเดือนเมษายน ถึงแม้จะร้อนระอุปรอทแทบแตกสักปานใด ก็คงไม่ร้อนรุ่มกลุ้มใจเหมือนคนบางคน หรืออาจจะหลายคน หรืออาจจะเป็นกลุ่ม เป็นก๊วน เป็นแก๊ง ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฤดูร้อน โบราณมักพูดว่า “ให้ตกน้ำตาย ให้ควายขวิด ให้ฟ้าผ่า” กับคนที่ก่อกรรมทำเข็ญ สร้างแต่ความชั่วร้าย ทำลายองค์กร ทำลายระบบ รูปแบบ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมองค์กร กฎ กติกา หลักเกณฑ์ ความเป็นธรรม ความยุติธรรม หลักนิติธรรม หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี หลักอาวุโส หลักคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดการแตกแยกชิงดีชิงเด่น สายการบังคับบัญชาระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยถูกทำลายลงจนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แทบตกเป็นตัวตลก ทำกันจนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจมดิ่งลึกลงไปจนเกือบถึงแกนของโลก ไม่ใช่แค่ฝีมือของคนที่ถูกฟ้าผ่ากลางกบาล และมารขาวมารดำสองสามคนนั้นหรอก คนที่คัดท้าย คนที่ให้ท้ายสิคือตัวการสำคัญ กล้ากันจนกระทั่งยอมละเมิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 260 ที่บัญญัติให้ปฏิรูปตำรวจ ปฏิรูปกฎหมายการแต่งตั้งตำรวจให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ซึ่งถ้าปฏิรูปไม่เสร็จให้การแต่งตั้งเป็นไปตามหลักอาวุโส ก็ยังกล้าหักหาญกบิลบ้านกบิลเมือง ดึงดองเรื่องปฏิรูปตำรวจไว้ เมื่อตำรวจที่มีความอาวุโสต้องเสียสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เพราะยังคงแต่งตั้งข้ามหัวกันเช่นเดิม นำความไปฟ้องศาลปกครองยังแก้ลำด้วยการออกมาตรา 44 มาปิดปากปิดจมูกเขาอีก แค่นั้นยังไม่พอยังระบุว่า ให้การแต่งตั้งครั้งนี้และครั้งต่อไปในอนาคตชั่วกัปชั่วกัลป์ชอบด้วยกฎหมาย บรรดาตำรวจที่ไปฟ้องศาลปกครอง เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมก็ต้องถอยกรูด มายืนร้องไห้น้ำตาตกใน เจ็บอกเจ็บใจ… จนฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงๆ คนที่ถูกฟ้าผ่าทำคนเดียวไม่ได้ แค่มารขาวมารดำก็คงทำไม่สำเร็จ ถ้าไม่มีคนให้ท้ายให้จังหวะ… เรื่องพรรค์นี้ต้องล้างให้หมดคอก ต้องตอกให้หมดสิ้น ต้องถีบให้ทะลุ

กระผมไม่ใช่หมอดูแต่เคยพูดกับคนใกล้ชิดไว้ว่า “สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วอ้ายพวกนี้จะโดนฟ้าผ่า” ไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ ที่จริงแล้วกระผมไม่อยากเขียนถึงเรื่องนี้เพราะดูจะเป็นการซ้ำเติม แต่ที่ต้องตัดสินใจเขียนก็ด้วยเหตุผลสองประการ คือ

ประการที่หนึ่ง กระผมเป็นกรรมการปฏิรูปตำรวจชุดอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ซึ่งทำการปฏิรูปตำรวจโดยยกร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ… และร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา… เสร็จสิ้นไปนานแล้ว แต่ถูกดึงถูกดองไม่ให้เข้าสภา ซึ่งคงต้องมาว่ากันหลังมีรัฐบาลใหม่แล้วแบบเต็มๆ หมัด

ประการที่สอง กระผมยังกินเงินเดือน กินบำนาญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังมีองค์กรตำรวจซึ่งเป็นองค์กรที่รักยิ่งของกระผม ยังมีตำรวจรุ่นน้องๆ ลูกๆ หลานๆ ที่จะต้องนำพาองค์กรแบบรุ่นสู่รุ่น จะให้กระผมรับเงินเดือนแล้วนั่งงอมืองอเท้าดูองค์กรตำรวจถูกกระทำชำเราต่อไปกระนั้นหรือ?

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทยบรรจบมาถึงอีกวาระหนึ่ง ไม่มีพรใดจะให้น้องๆ ตำรวจผู้ที่จะช่วยกันนำพาองค์กรกันต่อไป นอกเสียจากหัวใจหรือหลักในการทำงานของตำรวจ ซึ่งเป็นบทร้อยกรองสลักลงในหินอ่อนตรงประตูทางเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บทร้อยกรองนี้เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แห่งวัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 16 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระนิพนธ์ไว้แต่ปี พ.ศ. 2499 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ยึดถือเป็นเครื่องเตือนสติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการงานตำรวจ

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ก่อนนอนเราจะท่องอุดมคติตำรวจบทนี้ เพื่อให้มันซึมซับเข้าไปในทุกอณูของร่างกาย เมื่อจบออกมาเราต้องนำอุดมคติตำรวจบทนี้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เราก็จะถึงฝาถึงฝั่งเกษียณอายุราชการรับบำนาญเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล ไม่ตกหลุมตกร่อง ตกน้ำตกท่า ฟ้าผ่า ควายขวิด ชีวิตอับปาง ต้องอับอายขายขี้หน้าประชาชี

 

อุดมคติตำรวจ

“เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่

กรุณาปราณีต่อประชาชน

อดทนต่อความเจ็บใจ

ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

ไม่มักมากในลาภผล

มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

แก่ประชาชน

ดำรงตนในยุติธรรม

กระทำการด้วยปัญญา

รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต”

****************************

ลองตอบคำถามสิครับว่า หัวหน้าแก๊งค์ สมุนตัวสำคัญ มารตัวจัดโผซ้าย – ขวา (ขาว – ดำ) สมุนลิ่วล้อ กระทำผิดอุดมคติข้อใดบทใดใน 9 บทข้างต้นถึงได้โดนฟ้าผ่า และขอให้น้องๆ ตำรวจทุกคนจงจำใส่ใจ และเอามาใช้ในการปฏิบัติงานในทุกมิติ… แล้วท่านจะโชคดีโดยที่พี่ไม่ต้องอวยพร

 

เฉลย 3 บทนี้คือ

“ไม่มักมากในลาภผล”

“กระทำการด้วยปัญญา”

“รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต”

และให้น้ำหนักมากที่สุดคือ บทสุดท้าย ครับ

ขอให้น้องๆ ตำรวจทุกคนโชคดี เมื่อก้อนเมฆเคลื่อนออกและฟ้าเปิดแล้ว… ขอให้การปฏิรูปตำรวจจงสำเร็จ เพื่อแก้ปัญหาองค์กรตำรวจให้ดีขึ้น สร้างความยุติธรรม ความเป็นธรรม ความสงบเรียบร้อยให้สังคมให้กลับคืนมา ตำรวจจะได้อยู่ในหัวใจ ในความรักความศรัทธาของประชาชน ให้สมกับคำว่า “เราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกัน”

 

พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน

กรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านกระบวนการยุติธรรม