‘รถบรรทุก-Truck Power’ เคลื่อนขบวน จี้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซล 25 บาท/ลิตร

‘รถบรรทุก-Truck Power’ เคลื่อนขบวน จี้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซล 25 บาท/ลิตร

 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 ตามที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้นัดระดมสมาคมรถบรรทุก จากทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม “Truck Power : พลังคนรถบรรทุกเพื่อประชาชน” เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงนั้น เมื่อเวลา 10.00 น. สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ได้นำกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถสิบล้อจากภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเกือบ 100 คัน เคลื่อนขบวนออกจาก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยวิ่งไปตาม ถ.เพชรเกษม เข้าสู่เส้นทาง ถ.พระราม 2 ที่แยกปากท่อ มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ ผ่าน จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเข้าสู่ ถ.บรมราชชนนี จ.นครปฐม ก่อนกลับเข้าสู่ที่ตั้งตามเส้นทางที่กำหนดไว้

โดยเมื่อเวลา 12.30 น. ขบวนรถบรรทุกในกิจกรรม Truck Power ได้เคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งรถบรรทุกแต่ละคันได้ร่วมกันติดป้ายเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง เช่น “นโยบายน้ำมันแห่งชาติ จะพิฆาตประชาชน !!! เห็นใจประชาชนบ้าง !!!” และ “วิกฤตซ้อนวิกฤต ฝากท่านคิดแก้ปัญหา น้ำมันขึ้นราคา พวกเราจนปัญญา วอนเห็นใจ !” เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บางโทรัด และ สภ.เมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ และตำรวจทางหลวงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทำให้การทำกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ ในกิจกรรม “Truck Power : พลังคนรถบรรทุกเพื่อประชาชน” ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้เสนอข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1. ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันดีเซล (B7 หรือ B6) ราคาขายปลีก 25 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือ วิกฤตสภาวะเศรษฐกิจ และวิกฤตอุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ จนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลาย, 2. ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤต โดยหารายได้จากส่วนอื่น ๆ มาทดแทน,

3. ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภคน้ำมันในระบบผูกขาดตัดตอนจนเกินไป, 4. ราคา ณ โรงกลั่น ต้องเท่ากับราคาสิงคโปร์ ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ำมันสำเร็จรูป (ราคา ณ โรงกลั่นต้องเท่ากัน), 5. ในสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ต้องลดค่าการตลาดลงกึ่งหนึ่ง เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงเกินไป และเป็นการผลักภาระและสร้างกำไรทางธุรกิจที่ขาดหลักจริยธรรม และคุณธรรมทางธุรกิจกึ่งผูกขาด

ส่วนที่บริเวณ ช่องทางด่วน ถนนเทพรัตน(บางนา-ตราด) บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า มาร์เก็ตวิลเลจ ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้นำกลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่กว่า 100 คันจอดเรียงรายกันต่อเนื่องโดยแต่ละคันได้มีป้ายปิดที่ข้างรถ “เศรษฐกิจบอบช้ำ งดคิดกำไรก่อนได้ไหม” “น้ำมันขึ้นราคา กำลังฆ่าประชาชน” “น้ำมันแพง ประชาชนจะมีแรงต่อสู้เศรษฐกิจไหม” เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยโดยรอบ ส่งผลให้การจราจรขาเข้ากทม.ในบริเวณดังกล่าวติดขัดสะสมหลายกิโลเมตร ตามที่เกิดวิกฤติน้ำมันดีเซล ได้ปรับราคาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนอัตราค่าขนส่ง ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภค และบริโภคขึ้นตามราคาน้ำมันไปด้วย ภาคการขนส่ง และประชาชนได้รับความเดือดร้อน สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ที่มีสมาชิกผู้ประกอบการรถบรรทุกทั่วภูมิภาค จะนัดรวมพลังรถบรรทุกครั้งใหญ่ Truck Power วิ่งไปยังบนถนนสายหลักๆ ภาคเหนือ ใต้ อีสาน ออก ตก เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล ตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ 25 บาทต่อลิตร ลดภาษีสรรพสามิตลง 5 บาทต่อลิตร

โดยทาง สหพันธ์การขนส่งเเห่งประเทศไทย นัดจัดกิจกรรม Truck Power เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้รัฐบาลเร่งเข้ามาดูแลเรื่องราคาน้ำมันแพง โดยรวมพลังรถบรรทุกบนถนนสายหลักทุกภาค วิ่งช้า ๆ ใน 6 เส้นทาง 7 จุด โดยไม่ปิดถนน ไม่เข้ากรุงเทพฯ ขณะที่ถนนเทพรัตน(บางนา-ตราด) ได้มีม็อบรถบรรทุกกว่า100 คันมาจอดบริเวณเลนทางด่วนหน้าห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้า มาร์เก็ตวิลเลจโดยจอดรถเรียงรายต่อแถว ทำให้การจราจรดังกล่าวติดขัดสะสมเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เร่งระบายการจราจร

ดร.ทองอยู่ คงขันธ์

ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย แถลงข่าวบริเวณริมถนนหน้าห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้า มาร์เก็ตวิลเลจ โดยมีข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะรวม 5 ข้อ1.ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันดีเซล(B7 หรือ B6) ราคาขายปลีก 25บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 วิกฤตสภาวะเศรษฐกิจ และวิกฤตอุทกภัย ภัยพิบัติต่างๆจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลาย 2. ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต โดยหารายได้จากส่วนอื่นๆมาทดแทน 3. ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอาเปรียบประชาชน และผู้บริโภคน้ำมันในระบบผูกขาด ตัดตอนจนเกินไป 4. ราคา ณ โรงกลั่น ต้องเท่ากับราคาสิงคโปร์ ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ำมันสำเร็จรูป (ราคา ณ โรงกลั่นต้องเท่ากัน) 5. ในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ต้องลดค่าการตลาดลงกึ่งหนึ่ง เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงเกินไป และเป็นการผลักภาระและสร้างกำไรทางธุรกิจที่ขาดหลักจริยธรรมและคุณธรรมทางธุรกิจกึ่งผูกขาด

ส่วนบรรยากาศ ในบริเวณดังกล่าว พบว่า ทั้งรถบรรทุก และรถยนต์ที่วิ่งผ่านบริเวณที่รถบรรทุกจอดต่อเนื่องกันยาวเหยียดนั้น ได้บีบแตรเสียงดังเป็นระยะๆ บางคนเปิดกระจกส่งเสียงว่าขอเป็นกำลังใจด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.บางแก้ว เข้าคลี่คลายสถานการณ์ การจราจรที่ติดขัด โดยหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จก็ให้รถบรรทุกทั้งหมด ทยอยกลับเพื่อคืนสู่สภาพการจราจรบนท้องถนนให้กลับสู่สภาวะปกติ.

ด้านนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่าเบื้องต้นได้เข้าหารือกับผู้บริหาร กระทรวงพลังงาน โดยขอให้รัฐบาลดูแลราคาน้ำมันเพื่อการขนส่งหรือน้ำมันดีเซลให้กับผู้ประกอบการขนส่ง หลังราคาพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องจนทะลุลิตรละ 30 บาท และกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง ทุก 100 กิโลเมตร ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งเริ่มเห็นผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง ตั้งแต่ราคาน้ำมันเริ่มแตะระดับ 27 – 28 บาทต่อลิตร โดยสาหัสมานาน 6-7 เดือน สำหรับข้อเรียกร้องวันนี้ ขอให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ 25 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปีหรือจนกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงจะคลี่คลาย ลดภาษีสรรพสามิตลง 5 บาทต่อลิตร ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งปัจจุบันต่างประเทศไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันภาคขนส่ง ในขณะที่ไทยต้องเสียภาษีในอัตรา 5.80 บาทต่อลิตร และยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเวลา 1 ปี