เด้ง!’พล.ต.ต.ชวลิต -ผบก.ตชด.ภาค4’หลังลูกน้องแฉรีดส่วยรายเดือน

เด้ง!’พล.ต.ต.ชวลิต -ผบก.ตชด.ภาค4’หลังลูกน้องแฉรีดส่วยรายเดือน

 

วันที่ 5 ก.พ. 2564  พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) มีคำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 78/2564 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ใจความว่า ด้วยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีคำสั่งที่ 71/2564 ลงวันที่ 27 ม.ค.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีหนังสือร้องเรียนกล่าวหา พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4 (ผบก.ตชด.ภาค4) ว่า มีการกระทำหวังผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชา และกล่าวอ้างว่าตนเองสนิทสนมกับข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และรองนายกรัฐมนตรี กล่าวคือในที่ประชุมบริหารประจำเดือนของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ผู้บังคับกองร้อยทุกนาย จำนวน 16 กองร้อย จะต้องนำเงินมามอบให้ผู้ถูกร้อง กองร้อยละ 10,000 -15,000 บาท และผู้กำกับการทุกนาย จำนวน 4 กองกำกับการ จะต้องนำเงินมามอบให้ จำนวน 30,000 – 50,000 บาท หากหน่วยใดไม่นำเงินมามอบให้จะถูกคาดโทษจะย้าย หรือหาเรื่องด่าว่า หากใครไม่สนองนโยบายจะย้ายหรือหาเรื่องดุด่ากลั่นแกล้ง

 

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 74 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่า ด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563

 

ข้อ 6(2) และข้อ 8(2) จึงให้ พล.ต.ต.ชวลิต ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และมอบหมายให้ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้ควบคุม กำกับและดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง