โพลตอกหน้าเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวขบวนการฟอกตัวแรงงานต่างด้าวเถื่อนต้นเหตุโควิดระบาด

โพลตอกหน้าเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวขบวนการฟอกตัวแรงงานต่างด้าวเถื่อนต้นเหตุโควิดระบาด

 

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รวมพลังกู้ชาติ โควิดปีใหม่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,352 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 – 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความเชื่อว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐ เอี่ยว ขบวนการฟอกตัวแรงงานต่างด้าวเถื่อน ต้นเหตุโควิดปีใหม่ หรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 เชื่อว่า มี  ในขณะที่ร้อยละ 2.7 ไม่เชื่อว่ามี นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.1 รู้สึกเซ็ง หดหู่ใจ เจ้าหน้าที่รัฐ ฟอกตัวแรงงานต่างด้าวเถื่อน ทำลายความสุขประชาชนช่วงปีใหม่ ในขณะที่ร้อยละ 1.9 ไม่รู้สึกอะไร

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.1 ระบุ ไม่โอเค เสียดาย พลาดความสุข ไม่ได้ฉลองปีใหม่ เพราะเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการฟอกตัวแรงงานต่างด้าวเถื่อน ในขณะที่ ร้อยละ 9.9 ยังรู้สึก โอเค ไม่เสียดายอะไร

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.3 ตำหนิ เจ้าหน้าที่รัฐและส่วนราชการ กระทรวงต่าง ๆ ที่โยนความรับผิดชอบกันไปมา ไม่มีใครออกมารับผิดชอบต่อขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวเถื่อนและกลุ่มต้นเหตุโควิดปีใหม่ ในขณะที่ร้อยละ 16.7 ไม่ตำหนิใคร

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง แนวทาง รวมพลังกู้ชาติ โควิดปีใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.7 ระบุ คนไทยและแรงงานข้ามชาติทุกคน ต้องรวมพลังกู้ชาติไทย แก้โควิดปีใหม่ รองลงมาคือร้อยละ 90.0 ระบุ คนไทยจะชนะโควิดปีใหม่ ต้องยกการ์ดสูง เข้มงวดรับผิดชอบตนเองและสังคม ร้อยละ 88.3 ระบุ ขอเจ้าหน้าที่รัฐและคนไทยทุกคน เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของแรงงานต่างด้าวที่ช่วยสร้างพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ร้อยละ 87.8 ขอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดการขั้นเด็ดขาด เจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวเถื่อน และร้อยละ 87.4 ขอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐต่าง ๆ กระชาก หน้ากาก ของผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวเถื่อน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ตอนนี้ ณ เวลานี้ ต้องใช้พลังอำนาจแห่งชาติ (National Power) ที่มีสองส่วนสำคัญคือ อำนาจรัฐ (State Power) และ อำนาจที่ไม่ใช่อำนาจรัฐ (Non-State Power) จากประชาชนทุกเชื้อชาติในประเทศ โดยผู้บริหารระดับสูงที่ดีต้องทำให้การปฏิบัติการภายใต้นโยบายนำ (Leading Policy) สอดคล้องกัน ไม่ขัดกัน ดังนั้น ทางออกคือ การปฏิบัติการ “รวมพลังกู้ชาติ” บนฐาน 3 ฐาน ได้แก่

1) ส่วนราชการ กระทรวงต่าง ๆ ไม่โยนความรับผิดชอบกันไปมา ต้องรับไว้ว่าจะประสานงานกัน ช่วยกัน เช่น โรงพยาบาลสนาม ก็ไม่ควรโยนว่าเป็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพราะ เหตุปัจจัยของโควิดปีใหม่นี้เกิดจากหลายเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยไปทำร่วมกัน หรือปล่อยปละละเลย จนสร้างความทุกข์ความเซ็งให้กับประชาชนแบบที่เกิดขึ้นตอนนี้ แทนที่ประชาชนจะได้ฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขกัน แต่จะมีผู้บริหารระดับสูงคนไหนที่ออกมาทำให้เห็นว่าตนเองเสียสละความสุข มาร่วมทุกข์ ช่วยเหลือประชาชนในยามนี้ เพราะภาพที่ออกมามีแต่รอยยิ้มดูดี แต่ประชาชนทั้งประเทศกำลังทุกข์ เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า

2) ทุกคนทุกชาติในประเทศไทยมารวมเป็นพลังได้ทุกคน ไม่ว่า คนไทย แรงงานต่างด้าว ไม่ว่าเถื่อนหรือไม่เถื่อน ในสถานการณ์นี้ต้อง ไม่เหยียดเชื้อชาติ (Discrimination) ไม่แบ่งแยกกลุ่ม ควรขีดตัดคำว่า “ต่างด้าวเถื่อน” ออกไปก่อน และจะเห็นได้ว่ากรณีแรงงานต่างด้าวที่สมุทรสาคร เป็นแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานเพื่อผลประโยชน์ชาติช่วยพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แตกต่างจาก กรณีแรงงานต่างด้าวในสถานบริการที่เชียงราย ที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและขบวนการธุรกิจส่วนตัวของผู้ประกอบการ

3) คำสั่ง หรือ ประกาศต่าง ๆ และปฏิบัติการ ต้องไม่ไปลดทอนพลังอำนาจแห่งชาติ ถ้าหากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเห็นพ้องต้องกันว่า “รวมพลังกู้ชาติ” คือทางออกที่ต้องใช้พลังจากทั้งคนไทย และ แรงงานต่างด้าวอีกหลายล้านคน มาร่วมเป็นพลังด้วย วิกฤตโควิดปีใหม่นี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ไม่ยากนัก