ผบช.น.สั่งยกเลิกด่านทุกประเภท-จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผบช.น.สั่งยกเลิกด่านทุกประเภท-จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ภายหลังจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบนโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดกว่า 400 นาย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยเฉพาะการสั่งยกเลิกการตั้ง จุดตรวจจุดสกัด รวมถึงด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก

 

ล่าสุด พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น. )ได้มีคำสั่งด่วนที่สุด ไปยัง ผบก.น.1-9, จร,, สปพ. สส., อดฝ. และ อก.ผกก.คส. และ ศฝร.บชน. 1.อ้างถึง ข้อสั่งการและนโยบายของ ผบ.ตร.ในการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการ ตร.ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2564เมื่อวันศุกร์ที่ 2ต.ค. 63 เวลา 10.00-16.00น. ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพๆ

 

2.เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ บก.น.1-9, จร.และ สปพ. ยกเลิกการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ทุกประเภท รวมถึง จุดตรวจความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรม,จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และ จุด ว 43เคลื่อนที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา