‘อรรถพล-ประธานก.อ.’ยอมรับถ้าอัยการสูงสุดอนุญาต’เนตร นาคสุข’ลาออกจะสอบวินัยไม่ได้

‘อรรถพล-ประธานก.อ.’ยอมรับถ้าอัยการสูงสุดอนุญาต’เนตร นาคสุข’ลาออกจะสอบวินัยไม่ได้

 

วันที่ 12 ส.ค. 2563 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) กล่าวถึงการดำเนินการทางวินัยกับนายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ที่ยื่นหนังสือลาออก ว่า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 58 บัญญัติในเรื่องการลาออก ว่าหากอัยการจะลาออกต้องให้อัยการสูงสุดสั่งอนุญาต แล้วให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่ง แต่หากอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ กรณีนี้ต้องไปดูว่าอัยการสูงสุดมีคำสั่งอย่างไร อนุญาตหรือยับยั้งหรือไม่ หากมีคำสั่งอนุญาตให้นายเนตรลาออก ไม่สามารถที่จะดำเนินการสอบวินัยได้ เพราะนายเนตรลาออกก่อนที่จะมีการเริ่มต้นกระบวนการสอบวินัย แต่ถ้ามีการเริ่มกระบวนการทางวินัยแล้ว ข้าราชการลาออกทีหลัง แบบนี้ถึงสอบวินัยได้ต่อ และต้องอย่าลืมว่ายังมีเรื่องคดีอาญา ที่น่ากลัวกว่าการสอบวินัย ส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบดุลพินิจยังต้องดำเนินต่อไป เพราะแม้จะลาออกพ้นไปแล้ว ก็ต้องมีหน้าที่มาให้การเพื่อให้ทราบ การสอบสวนครั้งนี้อัยการต้องชี้แจงต่อสังคมได้

ผู้สื่อข่าวถามถึงตัวนายอรรถพลเตรียมตั้งกรรมการสอบดุลพินิจเสนอ ก.อ.พิจารณาตั้งอยู่แล้ว แต่อัยการสูงสุดกลับชิงตั้งก่อน เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าอัยการสูงสุดไม่ฟังท่านหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ไม่ใช่ไม่ฟัง อัยการสูงสุดก็มีเหตุผลว่า ถ้าต้องรอตั้งคณะชุดสอบฯ ก็ต้องมีขั้นตอนและต้องใช้เวลาจะทำให้ช้า จึงตั้งกรรมการขึ้นมาก่อน ก็สามารถทำได้ ตนตรวจดูรายชื่อแล้วก็ตรงกันกับที่ตนตั้งใจทาบทามไว้บางส่วน แต่หากทาง ก.อ.ไม่เอา และ ก.อ.จะตั้งมาอีกชุดก็สามารถทำได้ คณะทำงานชุดที่นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ตั้งขึ้น ก็ต้องรายงานอัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.โดยตำแหน่งอยู่แล้ว ก็ต้องรายงานกับ ก.อ.อยู่ดี ก.อ.อาจไม่ตั้งคณะกรรมการก็ได้

เมื่อถามว่านายเนตรลาออก เพราะเลี่ยงการถูกซักถามเรื่องการใช้ดุลพินิจว่าสุจริตหรือไม่สุจริต ใช่หรือไม่ นายอรรถพล ตอบว่า ตนพูดแทนนายเนตรไม่ได้ ในท้ายเอกสารข่าวฉบับวันที่ 11 ส.ค. 2563 ก็มีรายละเอียดว่านายเนตรลาออกเพื่อให้ทุกคนสบายใจและเพื่อเป็นการ แสดงสปิริต ต้องรับฟังไปตามนั้นก่อน

/////////