สป.ยธ.บุกทำเนียบฯจี้นายกฯเร่งนำร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติ-พรบ.แก้ไขป.วิธีอาญาเข้าสภาแก้วิกฤติคดี’บอส’

สป.ยธ.บุกทำเนียบฯจี้นายกฯเร่งนำร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติ-พรบ.แก้ไขป.วิธีอาญาเข้าสภาแก้วิกฤติคดี’บอส’

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ก.ค. 63 ที่ศูนย์รับร้องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (ฝั่งสำนักงาน ก.พ.) ร.ต.อ.ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล ประธานสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) และคณะ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ผ่านนายสาธิต สิทธิเสริม หัวหน้าฝ่ายประสานงานมวลชน  เพื่อขอให้เร่งเสนอร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเข้าสู่สภาฯ ตราเป็นกฎหมายเพื่อการปฏิรูปตำรวจและระบบงานสอบสวนคดีอาญาโดยเร็ว

 

โดย ร.ต.อ.วิเชียร กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีที่นายวรยุทธ  อยู่วิทยา หรือบอส ซึ่งถูกพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ กล่าวหาว่าขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายแล้วหลบหนีไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานทันที  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 ก.ย.55 บริเวณถนนสุขุมวิท ซึ่งกรณีดังกล่าวประชาชนต่างรับรู้พยานหลักฐานต่างๆ หลังเกิดเหตุผ่านสื่อมวลชนพร้อมกันทั้งประเทศ และล้วนแต่เชื่อว่านายวรยุทธ ได้กระทำความผิดตามที่ถูกเจ้าพนักงานแจ้งข้อหาจริงด้วยกันทั้งสิ้น แต่กลับปรากฏว่า การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ดำเนินไปด้วยความล่าช้า และมีการประพฤติมิชอบที่ผิดปกติอย่างยิ่ง  เช่น ไม่ได้มีการทดสอบความเมาทันทีที่ถูกควบคุมตัว และหลายข้อหาได้ถูกปล่อยให้ขาดอายุความ อัยการไม่สามารถฟ้องให้ลงโทษได้

 

“รวมทั้งได้มีการสอบสวนในลักษณะของการทำลายน้ำหนักพยานหลักฐานเดิมจนนำไปสู่การสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ เป็นที่วิจารณ์ของประชาชนทั้งชาวไทยและนานาชาติถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีปัญหาและล้าหลัง  ไม่เป็นไปตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือความเป็น นิติรัฐ เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ จำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปโดยเร็ว”

 

ร.ต.อ.วิเชียร กล่าวว่า สป.ยธ. เห็นว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขึ้นหลายคณะ รวมทั้งได้มีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปที่สำคัญจากหลายฝ่ายซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปขึ้นระดับหนึ่งคือ 1.ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจซึ่งนายมีชัย  ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน และ 2.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในส่วนที่ว่าด้วยการตรวจค้น จับกุม และสอบสวน ที่สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอต่อท่านตั้งแต่ปลายเดือน มิ.ย.63 ซึ่งได้ทราบว่าจนกระทั่งปัจจุบัน ท่านก็ยังไม่ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปตำรวจและการสอบสวนที่สำคัญทั้งสองฉบับดังกล่าวต่อสภาเพื่อให้พิจารณาตราเป็นกฎหมายแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อน คับแค้นใจจากปัญหาตำรวจและการสอบสวนเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ  ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรงยิ่งอยู่ขณะนี้

 

“จึงขอความกรุณาให้นายกฯได้เร่งตรวจสอบและดำเนินการเสนอร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพื่อตราเป็นกฎหมายในการปฏิรูปตำรวจและระบบงานสอบสวนโดยเร็วด้วย และผลการดำเนินการเป็นประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้ สป.ยธ.ทราบด้วย”ประธานสป.ยธ.กล่าว