กมธ.กฎหมายฯชงลบประวัติผู้ต้องหา-จำเลยหลังศาลสั่งไม่ฟ้อง-ยกฟ้องให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีประวัติทำผิดติดตัว

กมธ.กฎหมายฯชงลบประวัติผู้ต้องหา-จำเลยหลังศาลสั่งไม่ฟ้อง-ยกฟ้องให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีประวัติทำผิดติดตัว

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 รัฐสภา นายศาสตรา ศรีอ่อน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.) กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน แถลงว่า ที่ประชุม กมธ. ได้พิจารณาศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย กรณีการล้างประวัติของผู้ต้องหาและจำเลยซึ่งภายหลังมีการสั่งไม่ฟ้อง ศาลยกฟ้อง และไม่พบการกระทำความผิด  โดยเห็นว่าวันนี้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบถึงการขึ้นประวัติอาชญากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ศาลยกฟ้อง พนักงานสอบและสวนและอัยการสั่งไม่ฟ้อง ควรจะลบประวัติของบุคคลเหล่านั้นออกไปเพื่อเป็นการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและให้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในสังคม

 

นายศาสตรา กล่าวว่า  กมธ.ได้เสนอให้เร่งรัดการลบประวัติอาชญากรบุคคลที่มีการสั่งไม่ฟ้อง ซึ่งหมายความว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว โดยขณะนี้กระทรวงยุติธรรมกำลังยกร่างกฎหมายล้างประวัติอยู่ ทั้งนี้ทางกมธ. ได้มอบหมายให้นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธานอนุกมธ. ศึกษาการปฏิรูป ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ในกมธ.กฎหมายฯ   ไปรวบรวมรายละเอียดและจัดทำร่างข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อส่งไปยังเป็นข้อเสนอประกอบให้กระทรวงยุติธรรมด้วย  เพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ ไม่มีประวัติอาชญากรติดตัว และหากเป็นผู้ที่ติดคุก แต่สุดท้ายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ยังมีประวัติอาชญากรอยู่ก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่ด้วย