โพลชี้ประชาชนสิ้นหวังกระบวนการยุติธรรมพึ่งพาไม่ได้หลังอัยการ-ตร.สั่งไม่ฟ้อง’บอส-กระทิงแดง’หวั่นลุกลามบานปลาย

โพลชี้ประชาชนสิ้นหวังกระบวนการยุติธรรมพึ่งพาไม่ได้หลังอัยการ-ตร.สั่งไม่ฟ้อง’บอส-กระทิงแดง’หวั่นลุกลามบานปลาย

 

เมื่อวันที่28 ก.ค.2563 นายแพทย์ แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการ มูลนิธิ เมาไม่ขับ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ยุติธรรมพึ่งได้ หวังได้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,281 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่า

 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.2 ต้องการให้ อัยการ และ ตำรวจ ออกมาชี้แจง กรณีสั่งไม่ฟ้อง คดี บอส ขับรถชนตำรวจเสียชีวิต โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.7 ระบุ ฝ่ายการเมือง นักการเมือง เชิญอัยการและตำรวจชี้แจง กรณีสั่งไม่ฟ้อง คดี บอส ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเป็นการซื้อเวลา ลดกระแส ในขณะที่ร้อยละ 12.3 ระบุจริงใจแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.7 ต้องการให้ถ่ายทอดสดการชี้แจงของอัยการและตำรวจ ถ้าฝ่ายการเมืองนักการเมืองเชิญให้มาชี้แจง กรณีสั่งไม่ฟ้อง คดี บอส

 

ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.1 ระบุพึ่งพากระบวนการยุติธรรมไม่ได้ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.6 รู้สึกหมดหวังต่อกระบวนการยุติธรรมไทย ร้อยละ 82.5 เศร้าใจ เป็นทุกข์ ร้อยละ 82.3 อับอายไปทั่วโลก และร้อยละ 65.5 สูญเสียความภูมิใจในความเป็นคนไทย

 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.7 ระบุเป็นไปได้ที่จะเกิดการลุกลามบานปลายเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองมากขึ้นไปอีก ในขณะที่ร้อยละ 38.3 ระบุเป็นไปไม่ได้

 

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.9 ต้องการมากถึงมากที่สุดให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดี ของบ้านเมือง ลงมาดูแลเยียวยาความรู้สึกของประชาชน กรณีอัยการและตำรวจสั่งไม่ฟ้อง คดี บอส

 

ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ แนวโน้มประชาชนที่เห็นด้วยกับ ม็อบเยาวชน ที่มุ่งโจมตีรัฐบาลในด้านต่าง ๆ เช่น ความล้มเหลวแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เรียกร้องยุบสภา แก้รัฐธรรมนูญ และกรณีล่าสุด อัยการและตำรวจสั่งไม่ฟ้องคดี บอส เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.9 ในการสำรวจครั้งแรก มาอยู่ที่ร้อยละ 70.5 ในการสำรวจครั้งที่สอง

โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.8 ระบุความเห็นของคนรุ่นใหม่ที่จะไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ในรัฐบาลและในหน่วยงานของรัฐ เพราะ ผู้ใหญ่ในรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้ใหญ่ด้วยกันในบ้านเมืองที่ไม่ดี ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชนได้ จะให้เชื่อฟังได้อย่างไร ผู้ใหญ่ในรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายต่าง ๆ ของบ้านเมืองควรทำตัวให้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน ไม่ใช่ประพฤติตัวประพฤติตนแบบที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ ในขณะที่เพียงร้อยละ 8.2 จะเชื่อฟัง

 

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิ เมาไม่ขับ กล่าวว่า จากผลสำรวจของ ซูเปอร์โพล ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่น ต่อกระบวนการยุติธรรมในขณะนี้และอยากให้ทั้งสองหน่วยงานออกมาชี้แจงซึ่งก็สอดคล้องกับตามที่มูลนิธิเมาไม่ขับได้ทำหนังสือขอให้สองหน่วยงานดังกล่าวออกมาแสดงเหตุผลที่สั่งไม่ฟ้องด้วย เพื่อช่วยลดความเคลือบแคลงสงสัยต่อกระบวนการยุติธรรมและฟื้นฟูความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและของชาวโลกต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย