‘ตำรวจมหาดไทย’ไม่มียศ รักษากฎหมายได้ดีกว่า ‘ตำรวจมียศ’  พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร   

‘ตำรวจมหาดไทย’ไม่มียศ รักษากฎหมายได้ดีกว่า ‘ตำรวจมียศ’  พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร  

ยุติธรรมวิวัฒน์

 

 ตำรวจมหาดไทย” ไม่มียศ      รักษากฎหมายได้ดีกว่า ตำรวจมียศ   

              

                                                                                      พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

 

                ผู้มีอำนาจและคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย หลงเข้าใจผิด มานานว่า “ตำรวจ” หมายถึงเฉพาะข้าราชการสังกัดกรมตำรวจแต่งเครื่องแบบสีกากี หรือที่เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบัน

แต่แท้จริง ตำรวจ ซึ่งแผลงมาจากคำว่า ตรวจ

ถือเป็น บทบาทหน้าที่ หรือ Function อย่างหนึ่ง

ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐ ไม่ว่าจะสังกัดกระทรวงทบวงกรมใด แต่งเครื่องแบบสีอะไร มียศเหมือน ทหารผู้มีหน้าที่ทำการรบ หรือไม่?

ถ้ากฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ ตรวจตราจับกุมผู้กระทำผิด

ก็ถือว่า เป็นตำรวจ ตามความหมายนั้นด้วยกันทั้งสิ้น

ป.วิ อาญา มาตรา 2 (16) ก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่า

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หมายถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยให้รวมทั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ศุลกากร เจ้าท่า และอื่นๆ อีกมากมายในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่

ส่วนจะมีผู้คนเรียกว่า ตำรวจ หรือไม่ ไม่สำคัญ

ตำรวจไม่มียศ

ที่เห็นกันชัดๆ ก็คือ ตำรวจรัฐสภา ผู้ทำหน้าที่รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยในอาณาบริเวณสภามาช้านาน รวมทั้ง ตำรวจศาล ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ก็ล้วนแต่เป็นข้าราชการไม่มียศ เรียกนำหน้ากัน นายนั่น นางสาวหรือนาง นี่ การทำงานของเขาก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร

ซึ่ง ในประเทศที่เจริญทั่วโลก ตำรวจส่วนใหญ่ที่อยู่ในหลายหน่วยงานก็ไม่มียศด้วยกันทั้งสิ้น เรียก Mr. Ms. หรือ Mrs.

อย่าง หัวหน้าตำรวจ นครลอนดอน หรือ London Metropolitan Commissioner ผู้มีหน้าที่บริหารงานป้องกันอาชญากรรมและต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองหลวงประเทศอังกฤษปัจจุบัน

ก็คือ นางเครซิดา ดิกซ์ (Cressida dick)

เธอ ไม่มียศแบบทหาร และก็ไม่ได้เรียกกันอย่างโอ่อ่าว่า ผู้บัญชาการ หรือ Commander แต่อย่างใด

แต่เธอสามารถทำงานรักษากฎหมาย ภายใต้การตรวจสอบควบคุมและประเมินผลของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ได้เข้มแข็งยิ่งกว่าตำรวจผู้ชายในระดับเดียวกันหลายคน

จึงได้รับการเลือกเป็น หัวหน้าตำรวจ (Police commissioner) ของเมือง ควบคุมตำรวจทั้งหญิงชาย ผู้ไม่มียศ กว่า สี่หมื่นคน ให้ทำหน้าที่รักษากฎหมายในเมืองหลวงของอังกฤษปัจจุบัน

และไม่มีใครรวมทั้งเธอคิดว่า การเรียกเป็น นาง โดยไม่มียศนำหน้าเช่นนั้น เป็นเรื่องไร้เกียรติอะไร

เพราะ “เกียรติ” ของบุคคลจะเกิดได้ก็ด้วยการยอมรับนับถือของประชาชน เมื่อข้าราชการคนนั้นได้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ต่างหาก

ไม่ใช่เป็นข้าราชการแล้ว ไม่ทำหน้าที่ หรือแม้กระทั่ง มีพฤติกรรมทุจริตรับส่วยสินบน!

แต่ “คิดเอาเอง” ว่าตนเป็นผู้มีเกียรติตามเครื่องแบบและเครื่องหมายที่ติดกันมากมายบนบ่าไหล่ของแต่ละคนแต่อย่างใด?

พูดโดยสรุปก็คือ ผู้รักษากฎหมายหรือ ตำรวจไม่มียศ ในประเทศไทยมีมาช้านานแล้ว

และ เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในประเทศเจริญทั่วโลก มีตำรวจสาธารณสุข ตำรวจแรงงาน ตำรวจชายฝั่ง ฯลฯ ขึ้นการบังคับบัญชากับกระทรวงทบวงกรมนั้นๆ

บางประเทศมีแม้กระทั่ง ตำรวจศาสนา และ มหาวิทยาลัย

เป็นการกระจาย อำนาจตำรวจ ให้อยู่ในทุกองค์กรตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

รวมทั้งให้มี อำนาจสอบสวนความผิดตามกฎหมายในความรับผิดชอบ ของตน ภายใต้การตรวจสอบควบคุมของพนักงานอัยการสำหรับคดีสำคัญหรือเมื่อมีการร้องเรียน ด้วย

ไม่มีประเทศใดในโลกปล่อยให้งานรักษากฎหมายและการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีอาญา

ถูกผูกขาด และ รวมศูนย์อำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเริ่มคดี อยู่ในองค์กรเดียวเหมือนประเทศไทย!

ซำยังไร้การตรวจสอบจากภายนอก แม้กระทั่งโดยอัยการ อย่างสิ้นเชิงอีกด้วย!

ตำรวจไทย แทบทุกระดับเลยเกิดอาการ ป่วย เนื่องจาก อำนาจเป็นพิษ กันมากมาย

ตำรวจยศใหญ่ส่วนมาก เคลียร์ได้!

แล้วใช้อำนาจตามชั้นยศและ วินัยตำรวจแบบทหาร  ควบคุม มิให้ตำรวจผู้น้อยปฏิบัติงานรักษากฎหมายตามหน้าที่ของตน

ส่งผลให้มี ตู้ม้า บ่อนการพนัน และแหล่งอบายมุขผิดกฎหมาย ที่เป็นสาเหตุสำคัญของอาชญากรรมและยาเสพติดเกิดขึ้นทั่วประเทศมากมาย

จนทำให้ ตำรวจกระทรวงมหาดไทยทั้งหญิงและชายผู้ไม่มียศ ต้องออกเดินสายจับกุมแทนหัวหน้าตำรวจมียศผู้รับผิดชอบพื้นที่ระดับต่างๆ

ซ้ำในการปฏิบัติแต่ละครั้ง ยังไม่สามารถแจ้งหรือแม้แต่จะแพร่งพรายให้รู้ก่อนเข้าจับกุมได้!

สำหรับ พวกยศน้อย ที่มีจิตใจใฝ่ต่ำ ก็ออก เดินสาย  รีดไถผู้ประกอบธุรกิจการค้าต่างๆ ให้ส่งส่วยสินบน หรือแม้กระทั่ง ยัดข้อหา, จับคนไปต่อรองเรียกค่าไถ่

มีให้เห็นกันเป็นข่าวแทบไม่เว้นแต่ละวัน!

ญาติโยมที่กลับจากทำบุญที่วัด ถูกจับ ตรวจฉี่  บอกว่าพบสีม่วง

พระอาจารย์ได้รับการร้องขอจากโยมให้ไปช่วยเจรจาต่อรอง

จาก 40,000 เหลือ 15,000 

ถือเป็น “ราคาพิเศษ” สำหรับพระอาจารย์!.

ตำรวจไม่มียศ

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ:  ฉบับวันที่ 15 มิ.ย. 2563