‘มท.2’นำ4ส.ส.ปชป.สุราษฎร์ ลุยแม่น้ำตาปีตรวจแนวเขตแหล่งลูกหอยแครงช่วยชาวประมงพื้นบ้านแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลข่มขู่

‘มท.2’นำ4ส.ส.ปชป.สุราษฎร์ ลุยแม่น้ำตาปีตรวจแนวเขตแหล่งลูกหอยแครงช่วยชาวประมงพื้นบ้านแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลข่มขู่

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)​ พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี นายภานุ บุศยกาญจน์ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ นายสมชาติ ประดิษฐพร นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) นั่งเรือตรวจการสำรวจแนวเขตแหล่งลูกหอยแครง บริเวณปากแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งทำกินของชาวประมงพื้นบ้านใน 6 อำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ และอำเภอดอนสัก กว่า 1 หมื่นราย  ที่ราษฎรในพื้นที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้าน หาลูกหอยแครงขายโดยวิธีธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้

 

ซึ่งหลังจากที่มีการร้องเรียนจากกลุ่มราษฎรในพื้นที่ว่ามีการข่มขู่ชาวประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้านที่ออกไปประกอบอาชีพหาลูกหอยแครง ในบริเวณดังกล่าว โดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลบางราย ได้มีการข่มขู่ และทำร้ายชาวประมงพื้นบ้าน ที่เข้ามาหาลูกหอยแครงในเขตที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลได้ทำการปักเขตไว้ในบริเวณปากแม่น้ำตาปี และใช้เครื่องมือประเภทคราดทำการจับลูกหอยแครง ซึ่งทั้งสองเหตุนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

 

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ รมช.มท. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่ม ส.ส.ประชาธิปัตย์ในเขตพื้นที่ เพื่อนำไปประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างกรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ดูแลความปลอดภัยให้แก่ชาวประมงในพื้นที่เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป

นิพนธ์ บุญญามณี
นิพนธ์ บุญญามณี