ไม่เป่าเมา เพราะกลัวติดโรค ประชาชนอ้างได้หรือไม่?-ยุติธรรมวิพากษ์ EP.58

ไม่เป่าเมา เพราะกลัวติดโรค ประชาชนอ้างได้หรือไม่?-ยุติธรรมวิพากษ์ EP.58

ไม่เป่าเมา เพราะกลัวติดโรค ประชาชนอ้างได้หรือไม่?

-เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเป่า ได้มาตรฐานแค่ไหน
-ถ้าไม่มีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่าเมาสุรา ตร.มีอำนาจให้เป่าหรือไม่
-หากจะปฏิเสธการตรวจค้นที่มิชอบจะต้องทำอย่างไร

ยุติธรรมวิพากษ์ EP.58

สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)
โดย ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร และ พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
ร่วมวิเคราะห์ วิพากษ์ ค้นหาความจริง พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปฏิรูป
ติดตามรายการ กด subscribe และกดกระดิ่งช่อง”ยุติธรรมวิพากษ์”ไม่พลาดการแจ้งเตือน