ปัญหาการขับขี่รถบนทางเท้ากับการบังคับใช้กฎหมายของ กทม. ทำไมต้องรอให้มีคนเจ็บตาย  รมว.มหาดไทยสามารถปฏิรูปได้อย่างไร?

ปัญหาการขับขี่รถบนทางเท้ากับการบังคับใช้กฎหมายของ กทม. ทำไมต้องรอให้มีคนเจ็บตาย รมว.มหาดไทยสามารถปฏิรูปได้อย่างไร?

virute 101

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร ให้สัมภาษณ์คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะ และคุณนฤมล พุกยม เรื่อง

“ปัญหาการขับขี่รถบนทางเท้ากับการบังคับใช้กฎหมายของ กทม. ทำไมต้องรอให้มีคนเจ็บตาย รมว.มหาดไทยสามารถปฏิรูปได้อย่างไร? ”

รายการ “สนามข่าว 101” วิทยุ FM 101 3 ธ.ค.61 08.40 – 09.00 น.