นายพลตำรวจซื้อขายเก้าอี้-รับส่วย กระทบต่อสังคมกว่าธุรกิจในค่ายทหาร-ยุติธรรมวิพากษ์ EP.48

นายพลตำรวจซื้อขายเก้าอี้-รับส่วย กระทบต่อสังคมกว่าธุรกิจในค่ายทหาร-ยุติธรรมวิพากษ์ EP.48

นายพลตำรวจซื้อขายเก้าอี้-รับส่วย กระทบต่อสังคมกว่าธุรกิจในค่ายทหาร

-การทุจริตมีทุกวงการ ทหารเริ่มสะสางธุรกิจในกองทัพ ตำรวจกวาดบ้านตัวเองหรือยัง
-การซื้อขายเก้าอี้ รับส่วยจากแหล่งอบายมุข ที่บ่มเพาะอาชญากรรม กระทบสังคมโดยตรง
-รัฐประหารทำลายนิติรัฐ ตำรวจไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมทำลายนิติรัฐเช่นกัน

ยุติธรรมวิพากษ์ EP.48
สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)
โดย ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร และ พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
ร่วมวิเคราะห์ วิพากษ์ ค้นหาความจริง พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปฏิรูป
ติดตามรายการ กด subscribe และกดกระดิ่งช่อง”ยุติธรรมวิพากษ์”ไม่พลาดการแจ้งเตือน
ติดตามข่าวสารการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทาง www.ijrforum.org
เพจเฟซบุ๊ก : ปฏิรูปยุติธรรม,โรดแมปปฏิรูปตำรวจ