โยกย้ายมั่ว!สารวัตรสอบสวนสภ.บรบือยื่นลาออกจากราชการหลังถูกเด้งเป็นสารวัตรอำนวยการจว.บึงกาฬโดยไม่สมัครใจโวยทำให้เสียสิทธิตามกฎหมาย

โยกย้ายมั่ว!สารวัตรสอบสวนสภ.บรบือยื่นลาออกจากราชการหลังถูกเด้งเป็นสารวัตรอำนวยการจว.บึงกาฬโดยไม่สมัครใจโวยทำให้เสียสิทธิตามกฎหมาย

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 พันตำรวจโทไชย นิลจันทร์  สารวัตร (สอนสวน) สภ.บรบือ จ.มหาสารคาม ได้ทำหนังสือขอลาออกจากราชการ ถึง ผกก.สภ.บรบือ มีเนื้อหารระบุว่า ด้วยข้าพเจ้า พันตำรวจโทไชย นิลจันทร์ ตำแหน่ง สารวัตร (สอบสวน) สภ.บรบือ ได้เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่15มกราคม พ.ศ.2533  ปัจจุบันได้รับเงินเดือนระดับส. ขั้น(        ) มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากตรวจสอบแล้วทราบเมื่อวันที่ 13ธ.ค.2562  ที่ผ่านมา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จากตำแหน่ง สว.(สอบสวน) สภ.บรบือ ไปดำรงตำแหน่ง สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ  สำดับที่345 ตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 4ที่2509 /2562  สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562   กับให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 16ธันวาคม 2562  ที่จะถึงนี้

โดยข้าพเจ้าขอยืนยันไม่เคยทำบันทึกสมัครใจขอออกจากสายงานสอบสวน เพื่อไปดำรงตำแหน่งสายงานอื่น และ ยังมี ความสามารปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนได้ คำสั่งดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย และ  ระเบียน ประกอบกับ ข้าพเจ้าจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ มีอายุราชการ 25  ปีขึ้นไปแล้ว และ เป็นสมาชิก กบข. จึงขอลาออกเพื่อใช้สิทธิรับบำนาญ โดยมีภาระ ผูกพันกับทางราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถชำระได้ประจำเมื่อเป็นข้าราชการบำนาญ

จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 13  ธันวาคม พ.ศ. 2562

พันตำรวจโทไชย นิลจันทร์
พันตำรวจโทไชย นิลจันทร์