‘แชร์แม่มณี’และที่ผิดกฎหมายอีกมากมาย รัฐป้องกันได้โดยโอนตำรวจเศรษฐกิจไปสังกัดกระทรวงการคลัง-พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

‘แชร์แม่มณี’และที่ผิดกฎหมายอีกมากมาย รัฐป้องกันได้โดยโอนตำรวจเศรษฐกิจไปสังกัดกระทรวงการคลัง-พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

“แชร์แม่มณี” และผิดกฎหมายอีกมากมาย    รัฐป้องกันได้โดยโอนตำรวจเศรษฐกิจไปสังกัดกระทรวงการคลัง

                                                                                              พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

กรณี น.ส.วันทนีย์ ทิพย์ประเวช หญิงสาวชาวอุดรอายุ 30 ปี ได้ร่วมกับผัวหนุ่มอายุ 20 เศษ ตั้งตัวเป็นนักลงทุนเชิญชวนให้ประชาชนเอาเงินมาร่วมหุ้นโดยอ้างว่าเพื่อทำธุรกิจที่มีกำไรงามนานาชนิด

สัญญาว่าจะจ่ายผลตอบแทนอย่างวิปริตถึง ร้อยละ 93 ต่อเดือน

อาศัยที่เคยทำธุรกิจขายตรงมีเครือข่ายลูกค้าจำนวนหนึ่งมาก่อน รวมทั้งการสร้างภาพว่าใกล้ชิดกับดาราผู้มีชื่อเสียงทั้งหญิงชายมากหน้าหลายตา จึงมีผู้คนหลงเชื่อนำเงินไปร่วมลงทุนจำนวนหนึ่ง

ซึ่ง ระยะแรกทุกคนก็ได้เงินตอบแทนตามสัญญาทุกเดือน 93 เปอร์เซ็นต์กันเห็นๆ 

ประกอบกับปัจจุบันเป็นสังคมยุคออนไลน์ ทำให้ผู้คนรับรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ถึงผลตอบแทนที่มากมายสามารถจับต้องเป็นเงินสดได้ในแต่ละเดือนอย่างรวดเร็ว

ทำให้มีประชาชนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า 30 ปี ที่น่าจะไม่เคยได้ยินตำนานเรื่องคดี แชร์แม่ชม้อย  ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาก่อน นำเงินมาร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลายพันราย!

เดือนแรกก็ได้ดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นตามกำหนดครบทุกคน

เดือนที่สองก็ไม่พลาด ทำให้พูดกันปากต่อปากว่า น่าจะเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งอย่างใดจริง จึงทำให้แต่ละคนเพิ่มเงินลงทุนกันแทบหมดหน้าตัก!

แต่พอถึงสิ้นเดือนที่สาม ผลตอบแทนกลับไม่ได้มาตามนัด ถูกผัดผ่อนด้วยเหตุผลต่างๆ นานา

หลายคนเริ่มเอะใจถามไถ่กันให้วุ่นวายว่า น่าจะเป็นการหลอกลวงกันเหมือนแชร์แม่ชม้อยที่เพิ่งเคยได้ยินเมื่อไม่กี่วันนี้หรือไม่?

แต่ละคน โดยเฉพาะผู้ที่ทุ่มลงไปเป็นครั้งที่สาม หวังอีกเพียงครั้งเดียวแล้วจะรีบถอนตัว ล้วนแต่อยากได้เพียงเงินต้น คืนเท่านั้น

วันทนีย์ ทิพย์ประเวช
วันทนีย์ ทิพย์ประเวช

กระทั่งมีบางคนที่แน่ใจถูกถูกหลอกแน่ จึงเริ่มไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับ แม่มณี ข้อหาฉ้อโกงประชาชน

ส่งผลให้ถึงขณะนี้มีผู้เสียหายไปแจ้งความทั้งสถานีตำรวจพื้นที่ทั่วประเทศ และลงทะเบียนกับศูนย์ช่วยเหลือที่กระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยรับผิดชอบการสอบสวนรวมเกือบ 5,000 ราย

มูลค่าความเสียหายทั้งหมดวันนี้มีถึง 984 ล้านบาท  และคาดว่าน่าจะมีกว่านี้ ถึงพันหรือ หลายพันล้าน

ความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายอาญามาตรา 341  คือ

“การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สินไปจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม” มีโทษจำคุกถึงสามปี

ถ้าเป็นกรณีแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน  เป็นความผิดตามมาตรา 343 มีโทษจำคุกถึงห้าปี

แต่ที่สำคัญก็คือ เป็นความผิดตาม พระราชกำหนดว่าด้วยการกู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน มาตรา 4 ที่บัญญัติว่า

“ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่า ในการกู้ยืมเงินตนหรือบุคคลใดจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายจะพึงจ่ายได้ โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ตนหรือบุคคลนั้นจะนำเงินจากผู้ให้กู้ยืมรายนั้นหรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืม หรือโดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายในอัตรานั้นได้ เป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไป”

มีโทษตามมาตรา 12 จำคุกตั้งแต่ห้า ถึงสิบปี

พระราชกำหนดฉบับนี้ได้กำหนดให้ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย”

มีหน้าที่ควบคุมให้เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบตรวจสอบและตรวจตรามิให้ผู้ใดละเมิดหรือฝ่าฝืน อันจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับประชาชนจำนวนมาก

รวมทั้งเมื่อเกิดขึ้นขยายตัวไปในวงกว้าง แม้จะติดตามจับกุมตัวผู้ร่วมกระทำผิดทุกคนมาได้

ก็จะไม่สามารถตามยึดเงินที่ผู้คนสูญเสียจากการถูกหลอกไปกลับคืนมาได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะทุ่มเทความพยายามกันลงไปมากเพียงใดก็ตาม?

แต่ปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายฉบับนี้ ก็คือ “กองบังคับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”

เป็นหน่วยงานสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ตำรวจผู้ใหญ่ชั้นนายพลหลายคนหมายปองต้องการมาเป็นหัวหน้าหน่วยกันมากมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้รักษาการตามกฎหมายก็สั่งการให้หัวหน้าตำรวจหน่วยนี้ทำหน้าที่ป้องกันหรือดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอะไรเพื่อให้เข็ดหลาบมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อผู้อื่นไม่ได้

มีแต่โอนให้ไปสังกัดกระทรวงการคลังตามที่ สภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีมติไว้ และ รายงานให้นายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2561 เพื่อให้รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงการคลังสั่งการและควบคุมบังคับบัญชาให้คุณให้โทษตำรวจหน่วยนี้ได้เท่านั้น

ประเทศไทยจึงจะสามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของชาติสารพัดได้อย่างแท้จริง.

แชร์แม่มณี

 ที่มา: นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์  เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ: บับวันที่ 4 พ.ย. 2562