ข่าว
สุภาพ คลี่กระจาย

“ขีดเส้นใต้เมืองไทย”
ข่าวเที่ยง ไทยรัฐทีวี
สุภาพ คลี่ขจาย รายงานพิเศษการเสวนา

กระบวนการยุติธรรมไทยมีปัญหาอะไร จึงไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้จริง?
จะแก้ปัญหาอัยการนั่งรออ่าน “นิยายสอบสวน” “จูงแพะ” ไปฟ้องอย่างไร?
การปฏิรูปไปถึงไหน?